Archiv 2021

2020 <--> 2022

Základní informace o elektronické počítačové konferenci Odborné skupiny (OS) chromatografie a elektroforézy ČSCH

Elektronická počítačová konference „chrom-el“ byla zřízena jako diskusní fórum členů OS chromatografie a elektroforézy ČSCH. Jednací jazyk není omezen, ale předpokládá se, že jím bude hlavně čeština, případně též slovenština nebo angličtina. Konference je volně přístupná všem členům OS i dalším zájemcům. Probíhá nemoderovaně, tj. všechny příspěvky zaslané na konferenci jsou rozeslány všem jejím účastníkům.

1. Jak se na konferenci přihlásit?

Pošlete e-mailovou zprávu na adresu: majordomo@mail.natur.cuni.cz. Do „Předmětu“ této zprávy nepište nic, do „těla“ zprávy napište:

subscribe chrom-el
end

Proběhne-li vaše přihlášení bez závad, dostanete o tom zprávu, a od tohoto okamžiku se stáváte účastníkem konference.

2. Jak získat další informace o provozu konference?

Např. výpis účastníků konference, přístup do archívu konference, apod.? Na výše uvedenou adresu pošlete e-mailovou zprávu, do jejíhož "Předmětu" opět nepište nic a do těla zprávy napište:

help
end

3. Jak zaslat zprávu všem účastníkům konference?

Pokud budete chtít něco sdělit dalším účastníkům konference, např. je informovat o termínech a místech konání symposií HPLC a ITP v roce 2021, pošlete e-mailovou zprávu na adresu: chrom-el (na) mail (tečka) natur (tečka) cuni (tečka) cz (pozor, tj. na jinou adresu, než na kterou jste se na konferenci přihlásili). Do "Předmětu" této zprávy nemusíte psát nic, nebo její heslovitý obsah, např.:

ISSS 2021 & ITP 2021

a do těla zprávy napíšete její obsah, např.:

ISSS 2021, 29.6.-2.7.2021, Ljubljana, Slovenia, https://www.isss2020.si/
ITP 2021, 7.-11.11.2021, Angkor Wat, Cambodia, https://www.ce-ce.org/news/apce-cece-angkor-wat-cambodia-rescheduled

4. Jak se z konference odhlásit?

Pokud se budete chtít z konference odhlásit, zašlete e-mailovou zprávu na stejnou adresu, na kterou jste se přihlašovali, tj. majordomo@mail.natur.cuni.cz, do "Předmětu" nepište nic a do těla zprávy napište:

unsubscribe chrom-el
end


Správcem konference je prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. (Přírodovědecká fakulta UK, Praha, e-mail gas (na) natur (tečka) cuni (tečka) cz), na kterého se můžete obracet, budete-li mít nějaké problémy s provozem konference.

CZE-ITP electronic discussion group

The CZE-ITP electronic discussion list has been established in 1993 as an electronic communication forum for anyone using capillary electrophoresis. Its operation has been allowed by a courtesy of Masaryk University, Brno, Czech Republic. As of January 2008, about 300 members subscribe to the list. Various features of the basic and applied research related to CE may be discussed here: composition of background electrolytes, precision and accuracy of CE, interpretation of experimental data, column technology, bibliography, computer modeling, etc. Real-world issues are welcome for posting here too, including CE consumables and spare parts, method troubleshooting, possible CE applications, open positions, etc. Requests for help on particular problems may be posted to the list: with over 300 experts, you have a good chance to get a right answer to your question. The list can also be used to announce meetings, call for papers, etc.

To join CZE-ITP, visit this website and follow the instructions.

Once subscribed, send messages for posting on the CZE-ITP list to: cze-itp@mailman.muni.cz.

Currently the list operates in an unmoderated mode, in which all messages sent to the list (i.e., to cze-itp@mailman.muni.cz) are automatically posted to all members of the list. If you reply to a message directly, your reply will go to all subscribers. If you want to send your answer DIRECTLY TO AN INDIVIDUAL (rather than to broadcast it to the whole list), you need to start a new mail and address the message directly to that individual's username and address.

The coordinator of the list is Vladislav Dolnik, Alcor BioSeparations, Santa Clara, California, USA. If you have any question concerning the electronic list, do not hesitate to contact him at vdolnik@alcorbiosep.com.