Archiv 2022

2021 <--> 2023

Naše činnost

Praha, 15. 12. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přestože i letošní rok zůstal kvůli pandemii covid-19 v mnoha ohledech od dřívějších let odlišný, beze změny zůstává, že Vám v této předvánoční době přináším zprávu o činnosti naší Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické (ČSCH) v uplynulém roce a seznamuji Vás s aktivitami plánovanými na rok příští. Bohužel musím začít smutnou zprávou. Uprostřed léta, 5. srpna, nás opustil a do "chromatografického nebe" se navždy odebral náš dobrý přítel a kolega, prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc., z Chemicko-technologické fakulty Univerzity Pardubice. Pavel byl vynikajícím, celosvětově uznávaným odborníkem v oblasti chromatografických metod. Byl častým účastníkem i organizátorem národních i mezinárodních konferencí pořádaných naší OSCHE, jejímž byl dlouholetým místopředsedou. Na příštích setkáních nám bude moc chybět. Čest jeho památce! Více se o Pavlovi můžete dočíst v Chemických listech 2021, 115(10), 576-577.

Těší mě, že i přes mnohá omezení proběhl i letošní rok pro OSCHE úspěšně.

Činnost v roce 2021

 • Ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie ČSCH jsme dne 25.6.2021 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (PřF UK) uspořádali v hybridním formátu slavnostní mezinárodní seminář “Separation Methods from the East-West Point of View, Nernst-Tswett Awards 2020“, na kterém byly kvůli covidu-19 s ročním zpožděním předány Nernstovy-Cvětovy ceny Evropské společnosti pro separační vědy (EuSSS) za r. 2020. Tyto ceny jsou od r. 2010 udělovány za vynikající příspěvky k rozvoji separačních metod a též za přínos k mezinárodní spolupráci mezi východní a západní Evropou. Jak bylo uvedeno již v loňské „Informaci“, dosáhli jsme zde vynikajícího úspěchu, když jednu ze dvou udělených cen získala dlouholetá členka naší OS, RNDr. Eva Smolková Keulemansová, DrSc, emeritní profesorka PřF UK. Cenu ji přijel osobně předat ex-předseda EuSSS, prof. Boguslaw Buszewski, Dr.Hc. mult., z Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni. Druhou tuto cenu získal Dr. Hartmut Frank, emeritní profesor Bayreuthské univerzity. Na tomto semináři byl medailí prof. Andrzeje Waksmundzkiho, udělovanou Výborem analytické chemie Polské akademie věd, vyznamenán autor této Informace. Více o semináři a o vyznamenaných najdete v Chemických listech 2021, 115(10), 560-564.
 • Největší akcí, kterou se našim členům letos podařilo uskutečnit, byla již 22. Škola hmotnostní spektrometrie, kterou pořádal tým vedený prof. Michalem Holčapkem z Univerzity Pardubice ve dnech 5.-10.9.2021 v šumavském Srní. Škola hmotnostní spektrometrie je největší česká vědecká konference zaměřená na novinky a trendy v oboru analytické chemie, zejména hmotnostní spektrometrie a jejího spojení se separačními technikami. Letošní ročník byl opět mimořádně vydařeným setkáním rekordního počtu 260 účastníků, kteří vyslechli 52 přednášek a shlédli 42 plakátových sdělení.
 • Pokračovalo aktivní členství naší OSCHE ve Středoevropské skupině pro separační vědy, Central European Group for Separation Sciences, CEGSS, která každoročně pořádá „International Symposium on Separation Sciences (série ISSS) v jedné ze svých členských zemí. Letošní ISSS 2020 se mělo konat na přelomu června a července ve slovinské Lublani. Kvůli covidu-19 se však uskuteční na stejném místě a ve stejném období až v r. 2022.
 • Evropská společnost pro separační vědy, která sdružuje národní skupiny separačních věd v celoevropském měřítku, letos kromě výše uvedeného předávání cen žádnou vlastní akci nepořádala. V příštím roce by měla zaštitovat nejstarší ze série chromatografických symposií, International Symposium on Chromatography, ISC 2022 v Budapešti.
 • Byla provozována elektronická počítačová konference „chrom-el“, která umožňuje rychlou výměnu informací všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště. Na konferenci se můžete přihlásit podle tohoto návodu. Opět upozorňuji, že pokud máte zájem dozvídat se aktuálně o pořádaných přednáškách, seminářích, kurzech a dalších novinkách v činnosti OSCHE, měli byste se na konferenci „chrom-el“ připojit, neboť informace o těchto akcích jsou často zaslány pouze na adresu této elektronické konference a nikoli na adresy jednotlivých členů OSCHE.
 • Ve spolupráci se Sekretariátem ČSCH byly připraveny volby výboru OSCHE na období 2022-2025. Informace o způsobu volby a hlasovací lístek jsou součástí zásilky ČSCH, kterou jste obdr6eli emailem. S hlasováním prosím neotálejte, termín pro odeslání hlasovacího lístku je již 25. 1. 2022.

Plán činnosti na rok 2022

I když je epidemická situace kvůli covidu-19 nejistá, budeme se snažit, aby naše činnost byla co nejbohatší.

 • Hlavní akcí bude tradiční setkání členů naší OSCHE a dalších příznivců chromatografických, elektromigračních a příbuzných metod, mezinárodní symposium Advances in Chromatography and Electrophoresis 2022 & Chiranal 2022, které se uskuteční ve dnech 13.-16.6.2022 v Olomouci.
 • Ve spolupráci se Spektroskopickou společností Jana Marka Marci bude vyhlášena soutěž o Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMotnostní Spektrometrie, Grant SMMS.
 • I když se mezinárodní symposia ITP 2022 a CECE 2022 budou konat ve spojení se symposiem APCE 2022 až ve vzdáleném a exotickém kambodžském Angkor Watu, budou se na jejich organizaci podílet brněnští kolegové z Ústavu analytické chemie AVČR v čele s Dr. Františkem Foretem, který bude spolupředsedou tohoto trojsymposia.
 • Aktuálně budou pořádány semináře, přednášky a kurzy zahraničních specialistů v chromatografii a elektroforéze při příležitosti jejich návštěv na pracovištích v ČR.
 • Naši členové budou mít mnoho příležitostí reprezentovat ČR na řadě mezinárodních symposií, z nichž lze doporučit zejména symposia organizovaná pod záštitou CEGSS a EuSSS a další mezinárodní symposia
 • Bude provozována elektronická počítačová konference chrom-el, která umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště.
 • Ve spolupráci se sekretariátem ČSCH budou uspořádány volby výboru OSCHE na období 2022-2025.

Máte-li další náměty či připomínky k činnosti skupiny, zašlete je prosím na níže uvedenou adresu. S předvánočním pozdravem a s přáním pevného zdraví a mnoha pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2022,

Váš

RNDr. Václav Kašička, CSc.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6
tel. 220 183 239, fax 220 183 592, e-mail kasicka (na) uochb (tečka) cas (tečka) cz