Naše činnost

Praha, 15. 12. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

další rok utekl jako voda, a tak jsem tu opět s tradiční zprávou o činnosti naší Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické (ČSCH) v uplynulém roce a o aktivitách plánovaných na rok příští.

Bohužel, stejně jako loni, musím začít smutnou zprávou. Nedávno, 24. 10. 2022, nás opustil a do "elektroforetického nebe" se navždy odebral náš dobrý přítel a kolega, Mgr. Zdeněk Prusík, CSc. Zdeněk byl mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti vývoje a využití elektromigračních metod. Ve spolupráci s kolegy vyvinul řadu originálních přístrojů, mezi nimiž vynikla zejména preparativní kontinuální průtoková elektroforéza. Zdeněk byl častým účastníkem i organizátorem národních i mezinárodních konferencí pořádaných naší OSCHE a byl i dlouholetým členem výboru OSCHE. I když se v poslední době našich akcí již neúčastnil, bude nám velmi chybět. Čest jeho památce!

Přidávám i další dvě smutné zprávy, letos nás opustily významné osobnosti separačních metod v sousedních zemích, Dušan Berek na Slovensku a Ernst Kenndler v Rakousku.

Činnost v roce 2022

 • V letošním roce byla naše činnost opět velmi bohatá. Hlavní událostí bylo tradiční setkání členů naší OSCHE, národní symposium s mezinárodní účastí, Advances in Chromatography and Electrophoresis 2022 & Chiranal 2022 , 13-16.6.2022, Olomouc. Symposia, které se tentokrát kvůli pandemii Covid-19 konalo po čtyřleté přestávce a jehož hlavním pořadatelem byla Katedra analytické chemie Přírodovědecké fakulty University Palackého, se zúčastnilo více než 140 odborníků z osmi zemí, kteří přednesli 33 přednášek a představili 62 plakátových sdělení. Již dvanácté pokračování této série symposií bylo opět vědecky i společensky velmi zdařilým setkáním uživatelů i příznivců chromatografie a elektroforézy. Poděkování a uznání za výbornou organizaci tohoto symposia patří zejména domácím olomouckým pořadatelům v čele s Petrem Bednářem.
 • Velkou mezinárodní akcí byla spojená čtyř-konference APCE-CECE-ITP-IUPAC 2022 , pořádaná Františkem Foretem a jeho kolegy z brněnského Ústavu analytické chemie AV ČR ve spolupráci s „Korean Society of Analytical Sciences“ ve dnech 6-10.11.2022 v exotickém Angkor Watu v Kambodži. V souladu s tradicí ITP symposií, také tentokrát jsme na tomto setkání měli po „domácích“ Korejcích nejpočetnější zastoupení. Celkem 22 našich odborníků přispělo 11 přednáškami a 11 postery k celkovému programu 99 přednášek a 54 posterů.
 • Velmi úspěšná byla i 23. Škola hmotnostní spektrometrie pořádaná Josefem Cvačkou a jeho kolegy z ÚOCHB AV ČR ve dnech 4–9.9.2022 v Milovech. Zúčastnilo se jí 253 specialistů, kteří přednesli/vyslechli 46 přednášek a předvedli/shlédli 28 posterů.
 • K úspěchům letošního roku patří i vysoká účast našich členů a výborná reprezentace České republiky na všech významných mezinárodních symposiích věnovaných separačním vědám. Největší zastoupení jsme měli na nejvýznamnějším chromatografickém symposiu letošního roku, jubilejním, již 50-tém, 50th Int. Symp. on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, HPLC 2022 , 18-23.6.2022, v San Diegu, USA, kterému předsedal čestný člen ČSCH, František Švec. Tohoto setkání, jehož jsme byli i jednou z tzv. „Supporting Scientific Organizations“, se zúčastnil úctyhodný počet 37 specialistů z ČR, kteří do vědeckého programu přispěli sedmi přednáškami a 30 postery.
 • Bohaté zastoupení jsme měli i na dalších letošních prestižních separačních akcích:
  • Mezinárodního symposia ISSS 2022 , 26th Int. Symp. on Separation Science, pořádaného ve dnech 28.6.-1.7.2022 ve slovinské Lublani se zúčastnilo 17 našich specialistů (opět nejpočetnější zahraniční delegace), kteří přednesli čtyři přednášky a vystavili 13 posterů.
  • Symposia MSB 2022 , 38th Int. Symp. on Microscale Separations and Bioanalysis, 3-6.7. 2022, Liege, Belgium, se zúčastnilo pět účastníků, kteří přednesli jednu přednášku a představili pět posterů.
  • Symposia ISC 2022 , 33rd Int. Symp. on Chromatography, 18-22.9.2022, Budapest, Hungary, se zúčastnilo 23 našich specialistů, kteří přednesli 6 přednášek a vystavili 17 posterů.
 • Pokračovalo aktivní členství naší OSCHE ve Středoevropské skupině pro separační vědy (Central European Group for Separation Sciences, CEGSS ), která každoročně pořádá symposia věnovaná separačním vědám (série ISSS) v jedné ze svých členských zemí. Předností této série symposií je „středoevropsky přátelská“ úroveň konferenčních poplatků dovolující širokou účast i studentům a mladým vědeckým pracovníkům. ISSS 2023 se uskuteční ve dnech 24-27.9.2023 v rumunské Kluži-Napoce.
 • Evropská společnost pro separační vědy (European Society for Separation Sciences, EuSSS ), která sdružuje národní skupiny separačních věd v celoevropském měřítku, letos zaštiťovala organizaci výše uvedených symposií ISSS 2022 a ISC 2022. Na symposiu ISSS 2022 udělila „Nernst-Tswett Award“ Janu Pawliszynovi z University Waterloo, Waterloo, Kanada, a Coral Barbas z University San Pablo CEU, Madrid, Španělsko.
 • Byla provozována elektronická počítačová konference „chrom-el“, která umožňuje rychlou výměnu informací všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště. Na konferenci se můžete přihlásit podle tohoto návodu. Opět upozorňuji, že pokud máte zájem dozvídat se aktuálně o pořádaných přednáškách, seminářích, kurzech a dalších novinkách v činnosti OSCHE, měli byste se na konferenci „chrom-el“ připojit, neboť informace o těchto akcích jsou často zaslány pouze na adresu této elektronické konference a nikoli na adresy jednotlivých členů OSCHE.
 • Ve spolupráci se Sekretariátem ČSCH byly připraveny volby výboru OSCHE na období 2022-2025.
 • Ve spolupráci se Spektroskopickou společností Jana Marka Marci byla vyhlášena soutěž o Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMotnostní Spektrometrie (tzv. „Grant SMMS“) na podporu jejich aktivní účasti na významných mezinárodních konferencích v oblasti analytických separačních metod a hmotnostní spektrometrie.

Plán činnosti na rok 2023

 • Naši členové se budou podílet na organizaci a přispívat k programu 8. ročníku národní konference HPLC.CZ 2023 pořádané Českou chromatografickou školou ve dnech 14-17.5.2023, ve Vinařství U Kapličky, Zaječí.
 • František Foret a jeho spolupracovníci z ÚACH AV ČR uspořádají v říjnu (přesné datum bude určeno v lednu 2023) v Brně „18th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis", CECE 2023.
 • Aktuálně budou pořádány semináře, přednášky a kurzy zahraničních specialistů v chromatografii a elektroforéze při příležitosti jejich návštěv na pracovištích v ČR.
 • Ve spolupráci se Spektroskopickou společností Jana Marka Marci bude vyhlášena soutěž o Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMotnostní Spektrometrie, Grant SMMS.
 • Bude provozována elektronická počítačová konference chrom-el, která umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště.

Máte-li další náměty či připomínky k činnosti skupiny, zašlete je prosím na níže uvedenou adresu. S předvánočním pozdravem a s přáním pevného zdraví a mnoha pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2023,

Váš

RNDr. Václav Kašička, CSc.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6
tel. 220 183 239, fax 220 183 592, e-mail kasicka (na) uochb (tečka) cas (tečka) cz