Složení výboru Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy ČSCH na r. 2022–2025

Členové

Náhradníci

Čestní členové

Čestní členové in memoriam

 • Prof. Ing. RNDr. Zdeněk Deyl, DrSc.
  Dříve: Fyziologický ústav Akademie věd České republiky, Praha,
  Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
 • Prof. Ing. Jaroslav Janák, DrSc.
  Dříve: Ústav analytické chemie AV ČR, Brno
 • Prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.
  Dříve: Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, Pardubice
 • Doc. RNDr. Karel Macek, DrSc.
  Dříve: Fyziologický ústav Akademie věd České republiky, Praha
 • Mgr. Zdeněk Prusík, CSc.
  Dříve: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha