Naše činnost

Praha, 15. 12. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

stejně jako v minulých letech, i letos Vám přináším tradiční zprávu o činnosti naší Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické (ČSCH) v uplynulém roce a informaci o aktivitách plánovaných na rok příští.

Bohužel, stejně jako loni a předloni, musím začít smutnou zprávou. Nedávno, 23. 11. 2023, nás opustil a do "chromatografického nebe" se navždy odebral bývalý dlouholetý člen OSCHE, Ing. Milan Wurst, DrSc. Byl mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti analýzy přírodních látek chromatografickými metodami. Čest jeho památce!

Činnost v roce 2023

 • Naše činnost v uplynulém roce byla opět velmi bohatá. Jednou z hlavních akcí byla konference CECE 2023 , 23-25.10.2023, Brno, pořádaná Františkem Foretem a spol. z Ústavu analytické chemie AV ČR. Jednalo o již “18th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis“. Zúčastnilo se ho 80 účastníků, kteří přednesli 16 hlavních a 11 juniorských přednášek a představili 33 posterů.
 • Další významnou akcí byl 9. ročník konference škola - HPLC.cz 2023 , organizovaný týmem vedeným Lucií Novákovou z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Michalem Doušou z firmy Zentiva Praha. Konference se konala ve dnech 14.-17.5.2023 v malebném prostředí Vinařství u Kapličky v jihomoravském Zaječí. Konference se zúčastnilo více než 150 účastníků, kteří vyslechli 33 přednášek a představili 13 plakátových sdělení.
 • Velmi úspěšná byla i 24. Škola hmotnostní spektrometrie pořádaná ve dnech 11-15.9.2023 Josefem Cvačkou a jeho kolegy z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v Milovech na Vysočině. Zúčastnilo se jí 250 specialistů, kteří přednesli/vyslechli 54 přednášek a předvedli/shlédli 40 posterů.
 • K úspěchům letošního roku patří i vysoká účast našich členů a výborná reprezentace České republiky na všech významných mezinárodních symposiích věnovaných separačním vědám. Největší zastoupení jsme měli na nejprestižnějším chromatografickém symposiu letošního roku, HPLC 2023 , 51st Int. Symp. on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, 18 22.6.2023, v německém Düsseldorfu. Tohoto setkání, jehož jsme byli i jednou z tzv. „Supporting Scientific Organizations“, se zúčastnil úctyhodný počet 51 specialistů z ČR, kteří do vědeckého programu přispěli 8 přednáškami a 43 postery.
 • Tradičně bohaté zastoupení (14 účastníků) jsme měli i na symposiu ITP 2023 , 29th Int. Symp. on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques, 21-24.9.2023, v San Felice Circeo-Rome, Italy. Spolu s domácími Italy a hostujícími Španěly jsme patřili mezi trojici zemí s nejvyšší účastí. Naši zástupci přispěli do programu 5 přednáškami a 8 postery.
 • Důstojné zastoupení jsme měli i na dalších letošních konferencích
  • Symposia ISSS 2022 , 26th Int. Symp. on Separation Science, 24-27.9.2023, v rumunské Kluži, se zúčastnilo 10 našich specialistů (druhá nejpočetnější zahraniční delegace), kteří přednesli pět přednášek a vystavili sedm plakátových sdělení.
  • Své zástupce jsme měli i na symposiu MSB 2023 , 39th Int. Symp. on Microscale Separations and Bioanalysis, 21-24.5.2023, Florida State University in Tallahassee, FA, USA (2 účastníci, jedna přednáška, 1 poster).
 • Pokračovalo aktivní členství naší OSCHE ve Středoevropské skupině pro separační vědy (Central European Group for Separation Sciences, CEGSS ), která každoročně pořádá symposia věnovaná separačním vědám (série ISSS) v jedné ze svých členských zemí. Předností této série symposií je „středoevropsky přátelská“ úroveň konferenčních poplatků dovolující širokou účast i studentům a mladým vědeckým pracovníkům. ISSS 2024 se uskuteční ve dnech 22 25.9.2024 v italské Mesině
 • Evropská společnost pro separační vědy (European Society for Separation Sciences, EuSSS ), která sdružuje národní skupiny separačních věd v celoevropském měřítku, letos svou činnost pro nezájem západoevropských zemí ukončila. Udělování “Nernst-Tswett Award“, které bylo v její gesci, bylo převedeno na Středoevropskou skupinu pro separační vědy (CEGSS). Na letošním symposiu této skupiny, ISSS 2023 v Kluži, byla tato cena udělena Ireně Vovk (National Institute of Chemistry, Lublaň, Slovinsko) a Peteru Schoenmakersovi (University of Amsterdam, Nizozemsko).
 • Byla provozována elektronická počítačová konference „chrom-el“, která umožňuje rychlou výměnu informací všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště. Na konferenci se můžete přihlásit podle tohoto návodu.
 • Ve spolupráci se Spektroskopickou společností Jana Marka Marci byla vyhlášena soutěž o Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMotnostní Spektrometrie (tzv. Grant SMMS ) na podporu jejich aktivní účasti na významných mezinárodních konferencích.

Plán činnosti na rok 2024

 • V příštím roce nás čekají dvě velké akce. První z nich bude mezinárodní symposium MSB 2024 , 40th Int. Symp. on Microscale Separation and Bioanalysis, organizované Františkem Foretem a spol. z Ústavu analytické chemie AV ČR ve dnech 19-22.5.2024 v Brně.
 • Druhou významnou akcí bude tradiční setkání členů naší OSCHE a dalších příznivců chromatografických, elektromigračních a příbuzných metod, mezinárodní symposium Advances in Chromatography and Electrophoresis 2024 & Chiranal 2024 , které se uskuteční ve dnech 17.-20.6.2024 v Olomouci. Hlavními pořadateli této akce budou kolegové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v čele s Petrem Bednářem.
 • Budou pokračovat přípravy na organizaci symposia ISC 2026 , 35th Int. Symp. on Chromatography, které se bude konat 6-11.9.2026 v Praze. Spolupředsedajícími tohoto symposia budou Michal Holčapek z Chemicko-technologické fakulty Univerzity Pardubice a Lucie Nováková z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
 • Aktuálně budou pořádány semináře, přednášky a kurzy zahraničních specialistů v chromatografii a elektroforéze při příležitosti jejich návštěv na pracovištích v Česku.
 • Ve spolupráci se Spektroskopickou společností Jana Marka Marci bude opět vyhlášena soutěž o Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMotnostní Spektrometrie, Grant SMMS .
 • Naši členové budou mít mnoho příležitostí reprezentovat ČR na řadě mezinárodních symposií , z nichž lze doporučit zejména výše zmiňované MSB 2024 v Brně a Chiranal 2024 v Olomouci a dále též HPLC 2024 v Denveru, ITP 2024 ve Forth Worth, ISSS 2024 v Mesině a RAFA 2024 v Praze.
 • Bude provozována elektronická počítačová konference chrom-el, která umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště.

Máte-li další náměty či připomínky k činnosti skupiny, zašlete je prosím na níže uvedenou adresu. S předvánočním pozdravem a s přáním pevného zdraví a mnoha pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2024,

Váš

RNDr. Václav Kašička, CSc.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo nám. 2, 160 10 Praha 6
tel. 220 183 239, e-mail kasicka (na) uochb (tečka) cas (tečka) cz