[17 Mar 2022 - 30 Sep 2022]

  Schůze výboru Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy (OSCHE) ČSCH

  Datum a místo konání:
  17.3.2022, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha

  Přítomni na místě:
  P. Česla, B. Gaš, V. Kašička, I. Mikšík, P. Sázelová, V. Šolínová, E. Tesařová \

  Přítomni on-line:
  F. Foret, Z. Glatz

  Omluveni:
  P. Barták, P. Bednář, J. Ševčík, P. Tůma

  Zápis:
  K nahlédnutí / stažení