CAS

V rámci centralizace informačních systémů UK se PřF UK připojila k Studijnímu informačnímu systému (dále jen SIS) a k Centrální autentizační službě UK (dále jen CAS). Cílem bylo vytvořit pro uživatele jednotný systém pro přihlašování k potřebným službám a aplikacím, tj. jeden login a jedno heslo. V případě technického problému s CAS, SIS nebo s fakultním účtem kontaktujte pracovníka Centra informačních technologií (dále jen CIT) Michala Švojgra zasláním emailové zprávy, uvádějte Vaše číslo osoby UK (eventuálně přihlašovací jméno).

CAS - Centrální autentizační služba UK

Fakultně specifické informace pro uživatele z PřF

V rámci centralizace informačních systémů UK se PřF připojila k informačnímu systému Studium (dále jen SIS), k Centrální autentizační službě (dále jen CAS) a k personální aplikaci WhoIs (dále jen WhoIs). Cílem bylo vytvořit pro uživatele jednotný systém pro přihlašování k potřebným službám a aplikacím, tj. jeden login a jedno heslo. Provozovatelem SIS, CAS a WhoIs je ÚVT UK.

CAS slouží k ověřování identit uživatelů dle přihlašovacích údajů zejména pro:

Vznik účtu v CAS

 • Pro PřF jsou uživatelem všichni studenti, zaměstnanci, externí spolupracovníci, uživatelé služeb a přijatí uchazeči o studium s platným vztahem k PřF ve WhoIs.
 • Uživateli je vygenerováno číslo osoby UK a přihlašovací jméno (login).
 • Povinností uživatele (studenta nebo zaměstnance) je vyzvednutí průkazu ve výdejních centrech průkazů UK, kde zároveň získá login a počáteční heslo s platností 5 dní, toto heslo slouží jen pro změnu na ověřené heslo, viz níže. Není-li uživatel držitelem průkazu, pak nemůže využívat některé služby.

Integrace CAS s fakultními informačními systémy a počítačovou sítí

 • Fakultní účet (ve Windows doméně a v UNIX-like systémech) vzniká s prvním nastavením hesla v CAS po zanesení uživatele do databáze osob PřF, uživatelé jsou běžně zaneseni do druhého dne po uvedení vztahu ve WhoIs. Neověřená hesla nejsou akceptována.
 • Login je přebírán z CAS, případná doménová část (např. @natur.cuni.cz) je potlačena.
 • Fakultní účet ve Windows doméně umožňuje především:
 • Fakultní účet v UNIX-like systémech umožňuje především přístup k:
 • Po zániku nároku na fakultní uživatelský účet (neuvedení patřičného vztahu k PřF ve WhoIs) je na jeho emailovou adresu odesláno upozornění, účet je následně nenávratně odstraněn včetně všech uložených dat a nevyčerpaných finančních prostředků v SafeQ.

Hesla

 • Heslo se nastavuje pomocí webového portálu CAS (http://cas.cuni.cz).
 • Pro nastavení ověřeného hesla je potřeba znát platné počáteční nebo platné ověřené heslo, případně nedávno propadlé ověřené heslo.
 • Změna hesla v CAS se projeví okamžitě v CAS a dalších systémech ověřujících heslo přímo vůči CAS, do 15-ti minut na fakultním účtě (pro uživatelskou webovou prezentaci po půlnoci).
 • Neověřená hesla nejsou předávána na fakultní účet.
 • Heslo musí splňovat následující podmínky:
  • musí mít délku alespoň 8 znaků,
  • musí obsahovat znaky z následujících čtyř skupin:
   • malá písmena,
   • velká písmena,
   • číslice,
   • nealfanumerické znaky (!”#$%&’()*+,-./:;⇔?@[\]^_`{|}~ ),
  • nesmí být shodné s posledními pěti použitými hesly,
  • nesmí obsahovat znaky s diakritikou, část jména, loginu nebo emailové adresy.
 • Platnost ověřeného i neověřeného hesla v CAS je 365 dní, platnost hesla na fakultním účtě je 330 dní.
 • Pokud jste heslo zapomněli, nebo propadla jeho platnost a nelze obnovit jako nedávno expirované, pak je pro nové nastavení ověřeného hesla vyžadována osobní návštěva počítačové studovny Albertov 6 nebo výdejního centra průkazů UK, kde lze po ověření identity uživatele pomocí průkazu UK (výdejní centra průkazů akceptují i občanské průkazy) vystavit nové počáteční heslo.
 • Upozornění na blížící se konec platnosti hesla v CAS je zasíláno na emailovou adresu uživatelem nastavenou v CAS.
 • Upozornění na blížící se konec platnosti hesla pro fakultní účet je zasíláno na fakultní emailovou adresu.
 • Zaměstnancům a pregraduálním studentům není z bezpečnostních důvodů dovoleno provést změnu typu hesla na neověřené, tj. pomocí http://cas.cuni.cz/reset. Pro změnu typu na ověřené postupujte jako v případě zapomenutého hesla CAS.

Další informace o CAS jsou na adrese http://cas.cuni.cz/doc (za obsah odpovídá ÚVT UK).

Dotazy a problémy

 • Kontaktním místem je počítačová studovna Albertov 6 (3.patro - střední věž) během hodin pro veřejnost, viz rozvrh.
 • S dotazy a problémy se můžete obracet na CIT také pomocí helpdesku.

CIT - PřF UK

Komentáře

Všechna fakultní hesla vytvořená po 3. březnu 2009 mají platnost plných 330 dní, což jest dosti výrazné prodloužení, kterým se čas platnosti blíží univerzitním heslům. Děkujeme CITu!

Sjednocení hesel je jasný pokrok směrem k uživatelnosti celého systému. Jen tak dál. Osobně jsem ale narazil na problém, který spočívá ve změně hesla … zajít si osobně na Albertov? A co když jsem na studijní stáži? V současnosti se nedostanu VŮBEC NIKAM a NEMÁM ŠANCI cokoliv změnit, pokud neinvestuju několik tisíc do zpáteční letenky. Proč si nelze heslo změnit online, jako na ostatních normálních fakultách? Donedávna to přeci šlo.

Obrázek uživatele Jan Kriz

Tak pokud máš platné heslo do CASu, tak není problém ho online změnit na:
https://ldap.cuni.cz/index.php
A nové heslo se ti automaticky přenese do všech (fakultních) účtů - tedy na Albertov nemusíš.

Problémem je, pokud máš propadlé heslo v CASu - to potom skutečně musíš na výdejnu ISIC karet (~Matfyz na Karlově, Celetná, nebo dle návodu i studovna na Albertově…) a to právě proto, že PřF neumožňuje “neověřenou” obnovu hesla po webu (zadáním více identifikačních údajů - když by ti někdo ukradl občanku, mohl by provést).

To je právě daň za to, že se tím samým heslem dostaneš všude na fakultě a získáš docela velká “práva”.

Jan Kříž

V souvislosti s přechodem fakulty na Google Apps jsem podle http://www.natur.cuni.cz/faculty/cit/navody/cas aktualizoval tento článek. Děkuji panu Švojgrovi za upozornění.

Přihlásit se k odběru Comments for "CAS" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.