DBU STIPENDIA PRO ABSOLVENTY Stipendijní program Německé spolkové nadace pro životní prostředí pro Střední a Východní Evropu (MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU)

Obrázek uživatele OPV PřF UK

 - stipendia pro kvalifikované absolventy vysokých škol ve Střední a Východní Evropě, zaměřených na studium různých oblastí ochrany a tvorby životního prostředí.
- titul (Master, Magister, Ing.; bakalář není dostačující) studium dokončil před méně než 3 roky

Stipendijní program podporuje 6 – 12ti měsíční pobyty na německých odborných pracovištích: na vysokých školách, v podnicích, výzkumných ústavech nevládních organizacích, úřadech apod. Místo stipendijního pobytu si mohou zvolit sami žadatelé nebo
zajistí DBU dle zvolené odborné oblasti/odborného záměru žadatele.

Seznam nabídek stipendijních míst je také na http://www.dbu.de/618.html
(Stipendien/MOE-Ausstauschstipendienprogramm der DBU/Praktikumsplätze).

Výše stipendia: 1060 € měsíčně
Zahájení stipendia: zpravidla únor
DBU hradí kromě měsíčního stipendia také náklady na pojištění, související s pobytem v SRN i na přípravný jazykový kurz němčiny.

Next online application:  01.05.2014 47
Closing Date: 2014-08-01
Selection Session: September/October 2014
Start of Scholarship: 2015-02-01

http://www.dbu.de/1461.html

 

 

kontaktní osoba: Darina Koubínová

mail: darina.koubinova@gmail.com

Přihlásit se k odběru Comments for "DBU STIPENDIA PRO ABSOLVENTY Stipendijní program Německé spolkové nadace pro životní prostředí pro Střední a Východní Evropu (MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU)" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.