Děkanský vědecký den 6. listopadu

Obrázek uživatele Jan Kriz

Na pátek 6 listopadu byla panem děkanem zrušena výuka a bude se konat první vědecká konference Přírodovědecké fakulty. Ta je zamýšlena jako fórum pro seznámení se s výzkumem probíhajícím na fakultě a to napříč všemi vědeckými týmy. Představení je určeno celé akademické obci, s důrazem na studenty a mladé vědecké pracovníky. Součástí programu je i vernisáž výstavy fotografií z fakultní soutěže a také přednášky zahraničních hostů.

Pozvánka pana děkana:

Vážení členové akademické obce fakulty, studentky a studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové. Od letošního roku bychom rádi založili tradici setkávání se v rámci Vědecké konference PřF UK, kde budou referovat laureáti cen děkana, zvaní řečníci ze zahraničí a významní fakultní odborníci. Den 6.11.2009 se stal součástí Harmonogramu akademického roku 2009/2010 jako Děkanský vědecký den se zrušenou výukou, podobně jako sportovní děkanský den. Program vědecké konference byl již vyvěšen na fakultním intranetu, věříme, že v něm najdete mnoho zajímavého a inspirativního.
Všichni jste srdečně zváni!!! Těším se na aktivní účast všech - studentů, pedagogů i vědeckých pracovníků.
Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., děkan fakulty

Program je přiložen v příloze.

PřílohaVelikost
PDF icon 091106_konference.pdf268.45 KB
Přihlásit se k odběru Comments for "Děkanský vědecký den 6. listopadu" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.