Prospěchová stipendia: přehled průměrů 2007-2014

Obrázek uživatele Jan Kriz

AKTUALIZOVÁNO - doplněny roky 2011 - 2014.

V článku najdete přehled konkrétních průměrů, za něž byla vyplácena prospěchová stipendia v předcházejících 8 letech: 2007 - 2014 (tzn. za dobu co platí současný systém určování studentů).

Jde o historická data, nelze z nich jakkoli vyvozovat jaký průměr bude potřeba pro zisk stipendia v letech budoucích.

Pro zisk stipendia je nutné splnit určité podmínky - získat v daném úseku studia alespoň 58 kreditů a studovat ve standardní době studia. Až pokud jsou splněny tyto kritéria, tak se hodnotí prospěch.

Samotný přehled je ke stažení  v příloze. V souboru jsou uvedeny průměry, za které by ještě bylo v daném roce přiznáno stipendium.

Pro matematiky a hnidopichy - samozřejmě to neplatí zcela, kdybyste měli jiný prospěch, tak se změní soubor dat a může to vyjít malinko jinak, ale to zanedbáváme.

V prvním kole se stipendia rozdělují po jednotlivých studijních programech. Zbylá místa se rozdělují mezi studenty nezávisle na programu. Obecně lze tedy říci - kdo splní všechny podmínky a má průměr menší než kritérium ve 2. kole, získá stipendium. Pokud má průměr vyšší, tak záleží na tom jaký studuje program.

Přesný postup určování studentů, kteří obdrží stipendia je popsán v Pravidlech pro přiznávání stipendií.

Obecně připomenu princip, že tento výpočet se aplikuje pouze na známky z prvního ročníku bakaláře (výplata ve druháku), z druhého ročníku bakaláře (výplata ve třeťáku) a z prvního ročníku navazujícího magistra (výplata ve druháku magistra). O tyto stipendia se nijak nežádá, šťastlivce kontaktuje studijní oddělení samo!

Rád bych poděkoval paní studijní proděkance D. Dzúrové, paní studijní proděkance M. Martínkové, paní dr. Rubešové a referentkám studijního oddělení za poskytnutí dat a za pomoc se zpracováním velkého množství podkladů.

​Data zpracovali a připravili k publikaci Jan Kříž a Michael Mikát.

Komentáře

Ahoj,
Nebyla by k dispozici prosím nějaká novější data? :) Nebo alespoň nějaký odkaz, kde by byla dostupná?
Díky předem za info.

Obrázek uživatele Jan Kriz

Ahoj,

dnes byly informace aktualizovány a zveřejněny s daty dostupnými do dnešního dne.

Jan Kříž

Přihlásit se k odběru Comments for "Prospěchová stipendia: přehled průměrů 2007-2014" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.