Studium

Vše, co se týká studia na PřF UK

Obrázek uživatele SKAS

Zápis z jednání SKAS 30. září 2013

Přítomni: Bukovská, Diblíková, Hurný, Macháček, Motloch, Olhava, Pospíšková, Žižka, Smyčka, Tenkl

Omluveni a vyloučili se z kvóra: Hrdinová, Holman

Omluveni: Břížďala, Krýza

Hosté: Kříž (od bodu 4)

Obrázek uživatele SKAS

Změna fakultních předpisů - červené diplomy, testy u zápočtů

Po dlouhodobé snaze SKASu vešla dne 19. října 2012 v platnost novela Pravidel pro organizaci studia na PřF. Ta obsahuje vypuštění podmínky „bez trojky“ pro absolvování s vyznamenáním a je nahrazena pravidlem prostého průměru. Nově zapsaní studenti tak budou moci získat vyznamenání při absolvování s průměrem 1,25 a lepším, bez ohledu na jednotlivé známky.

Obrázek uživatele SKAS

Ubytování

Od letošního akademického roku můžete žádosti o ubytování na kolejích UK podávat prostřednictvím nového systému REHOS. Žádost o ubytování šlo podat do 30. června 2012 na internetové adrese https://rehos.cuni.cz/rehos/ Druhé kolo žádostí o ubytování proběhlo v polovině srpna 2012 – fyzicky v kancelářích jednotlivých kolejí.

Obrázek uživatele SKAS

Kde sehnat učebnice a studijní texty

Požadavky na učební texty se velmi liší předmět od předmětu. Mnoho zdrojů je elektronických a jsou poskytovány přednášejícími. Pokud má předmět svůj Moodle kurz (fakulta Moodle právě zavádí, do několika let by všechny předměty měly mít svůj Moodle kurz), naleznete všechny odkazy a soubory tam. Požadavky jednotlivých vyučujících naleznete v SIS, v kolonce literatura.

Obrázek uživatele SKAS

Proč odmítáme současnou verzi věcných návrhů zákonů o vysokém školství?

Ve čtvrtek 19. ledna 2012 proběhlo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze informační shromáždění zástupců akademické obce UK k věcným záměrům zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům, které svolali J. M. rektor Václav Hampl a předseda akademického senátu Univerzity Karlovy Jan Hála. Jak už samotný název akce napovídá, jejím účelem bylo především informovat akademickou obec (tedy i nás studenty) o obsahu a možných důsledcích návrhů věcných záměrů zákonů, které se nás bezprostředně týkají!

Obrázek uživatele Zita Bukovská

Erasmus seminář - chemie a geologie

Čtvrtek, 1 Prosinec, 2011 - 18:00 - 20:00

Všechny zájemce o studium v zahraničí se koná

Erasmus seminář (nejen) pro geology a chemiky

ve čtrvtek 1.12. od 18 hod

v Mineralogické posluchárně - budova děkanátu, Albertov 6.

Semináře se zúčastní fakultní koordinátor programu Erasmus doc. RNDr. David Havlíček, CSc., někteří sekční koordinátoři, studenti, ketří pobyli na Erasmu ve Skotsku, Francii, Norsku…

Obrázek uživatele Zita Bukovská

Erasmus seminář - chemie a geologie

Čtvrtek, 1 Prosinec, 2011 - 18:00 - 20:00

Pro všechny zájemce o studium v zahraničí v rámci programu Erasmus se koná 

Erasmus seminář (nejen) pro sekce geologie a chemie

tento čtvrtek 1.12. od 18 hod

v Mineralogické posluchárně - budova děkanátu, Albertov 6.

Na semináři představí program Erasmus fakultní koordinátor doc. RNDr. David Havlíček, CSc., studenti, kteří studovali ve Skotsku, Francii, Norsku,… a někteří koordinátoři ze sekcí.

Obrázek uživatele SKAS

Cizí jazyky

Výuku cizích jazyků zajišťuje Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP) (ujop.cuni.cz). Pro bakalářské studenty nabízí Přírodovědecká fakulta volitelnou výuku angličtiny v rozsahu dvou semestrů. Studenti geografie a demografie mohou v případě dostatečného zájmu studovat i německý jazyk.

Obrázek uživatele SKAS

ISIC a studentský průkaz

Hned po zápisu v Praze budete posláni do jednoho z Výdejních center průkazů UK, abyste si vyzvedli svůj průkaz studenta a prvotní heslo (viz níže). Budete potřebovat jen peníze na zaplacení poplatku za vystavení průkazu a svůj fakultní kupón. Vyfotografováni budete na místě. Pokud absolvujete zápis na soustředění na Albeři, bude vám průkaz studenta s heslem vydán tam.

Obrázek uživatele SKAS

Anketa - studentské hodnocení kvality výuky

Na Přírodovědecké fakultě probíhá vlastní hodnocení výuky studenty. To pomáhá především vyučujícím, kteří mají možnost zlepšovat výuku svých předmětů. Zároveň anketa poskytuje informace pro management fakulty a pro fakultní kontrolní mechanismy. v neposlední řadě také zprostředkovává informace o předmětech mladším studentům.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Studium Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.