Studium

Vše, co se týká studia na PřF UK

Obrázek uživatele Jan Kriz

Návod na použití fakultního webu (stará verze)

Nový fakultní web je pro mnohé nepřehledný. Skrývá mnoho podstatných informací na různých místech. Ti, jež byli zvyklí na starý web můžou být zmateni a hledat “staré” věci. Pro nováčky zase může být problémem složitá struktura webu a systém zveřejňovaných informací. V tomto článku se dozvíte které části webu navštěvovat, jak je nejrychleji najít a jak nejrychleji sledovat novinky. 

Obrázek uživatele honsk

Studium v zahraničí: informace, granty, letní školy

Po tahanicích s antispamovým filtrem opět malé, mírně obohacené povídání o informačních zdrojích, které Vám možná pomohou rozšířit možnosti studia v zahraničí. Opět vyzývám: doplňujte mne a (případně) opravujte mne. Čtěte dál a zkoumejte, co se skrývá za odkazy.

Biologické kurzy BC AV a studium v zahraničí

Biologické centrum Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích pořádá doktorandské kurzy pro využití biotechnologií v ekologických oborech. Kurzy jsou financovány z evropských sociálních fondů a z peněz MŠMT a jsou zdarma. Partnery jsou Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity a Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR.

Jde o tyto kurzy:

Obrázek uživatele Jan Kriz

Konkrétní průměry pro prospěchová stipendia (STARÉ)

Tento článek obsahoval data, která jsou dostupná v aktualizované verzi v článku: Prospěchová stipendia - přehled průměrů 2006 - 2010.

 

Hesla

Na naší škole máme k dispozici dvě základní skupiny hesel: univerzitní a fakultní. V následujícím článku si představíme, pro co která hesla platí, jak si je nastavit apod. Je to jednodušší než se na první pohled zdá.

Obrázek uživatele SKAS

Kdo je kdo

Garant programu / oboru

Každý program i jeho jednotlivé obory mají své garanty. Garantem je pedagog, který je zpravidla členem katedry či ústavu, na němž se příslušný program/obor vyučuje. Je tvůrcem studijních plánů a můžete se na něj obrátit, pokud máte ve studijním plánu nejasnosti ohledně výběru předmětů, v případech zrušení či nevyučování povinného předmětu, v případě žádostí, které musí garant podepsat apod. Seznam garantů je uveden v Karolínce v kapitole Garanti studijních programů a oborů.

FAQ

Seznam často kladených otázek a odpovědi na ně. Novější seznam často kladených otázek a odpovědí naleznete na http://web.natur.cuni.cz/student/faq/ Toto je starší, již neaktualizovaná verze.

Obrázek uživatele Jan Kriz

Soupis učeben

Tabulka učeben zařazených do rozvrhu. Dále zkuste přehled učeben v SISu - po rozkliknutí zkratky se objeví nad rozvrhem popis učebny (odkaz může směřovat na starý rozvrh - odkaz se každý semestr mění - zkontrolujte v SIS nastavení zobrazovaného semestru).

 

Budovy, ve kterých se nacházejí učebny Přírodovědecké fakulty:

Obrázek uživatele SKAS

Geologie

Větší část přednášek a cvičení je realizována v budově Albertov 6, přičemž většina předmětů v prvním úseku studia je společná pro všechny geologické studijní programy (Geologie, Hospodaření s přírodními zdroji, Geotechnologie apod.). Na začátku každého kurzu - během prvních přednášek - se studenti obvykle seznamují s náplní předmětu a s požadavky pro udělení zápočtu a podmínkami úspěšného složení zkoušky. Pokud se přednášející k tomuto nevyjádří, je lepší se neprodleně informovat.

Obrázek uživatele SKAS

Geografie

Proděkan za geografickou sekci je Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D .

Bakalářské studium oboru Geografie a kartografie je v prvních třech semestrech víceméně společné a povinné, takže není nutné vybírat volitelné předměty. Od 4. semestru je možnost vybírat volitelné předměty podle předpokládaného zaměření magisterského studia (fyzická geografie, kartografie, regionální geografie, sociální geografie) a zájmu studenta.

Veškerá výuka probíhá v budově děkanátu (Albertov 6), kde také sídlí většina pedagogů.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Studium Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.