bakalář

Obrázek uživatele OPV PřF UK

Infromace OPV - Študentská vedecká konferencia

ktorá sa  bude konať na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 25.apríla 2018

Obrázek uživatele OPV PřF UK

Informace OPV - Pozvánka na studentskou vědeckou konferenci PriF UK 2017

Vážené dámy, vážení páni,

v mene Organizačného a Odborného výboru ŠVK PriF UK si Vás dovoľujem pozvať na vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou

Študentskú vedeckú konferenciu PriF UK 2017, ktorá sa  bude konať na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

v stredu 26.apríla 2017

Obrázek uživatele OPV PřF UK

Informace OPV - Campus France

La newsletter de mai 2016 vous propose de découvrir Grenoble et les formations accessibles dans cette ville étudiante. Découvrez également la licence en Sciences, technologie et santé ainsi que les programmes d’été en France et à l’Institut Français de Prague. Nous vous donnons rendez-vous pendant la Semaine Française du 8 au 16 juin 2016 !
 
Obrázek uživatele OPV PřF UK

Informace OPV - Čína - 60 stipendijních míst nad rámec mezinárodní smlouvy

Čínská vláda nabízí českým zájemcům stipendijní místa ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v ČLR počínaje akademickým rokem 2016/2017, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2016/2017.

Termín pro odevzdání přihlášek je do 12. února 2016.

Obrázek uživatele OPV PřF UK

DBU STIPENDIA PRO ABSOLVENTY Stipendijní program Německé spolkové nadace pro životní prostředí pro Střední a Východní Evropu (MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU)

 - stipendia pro kvalifikované absolventy vysokých škol ve Střední a Východní Evropě, zaměřených na studium různých oblastí ochrany a tvorby životního prostředí.
- titul (Master, Magister, Ing.; bakalář není dostačující) studium dokončil před méně než 3 roky

Stipendijní program podporuje 6 – 12ti měsíční pobyty na německých odborných pracovištích: na vysokých školách, v podnicích, výzkumných ústavech nevládních organizacích, úřadech apod. Místo stipendijního pobytu si mohou zvolit sami žadatelé nebo

Obrázek uživatele OPV PřF UK

Informace OPV - AKTION ČR- RAKOUSKO - Letní jazyková škola

Studentům českých veřejných vysokých škol od bakalářského studijního cyklu nabízí AKTION ČR - Rakousko v letních měsících letošního roku účast na letních kurzech němčiny tzv. Letních jazykových školách/ Sommerkollegs.

Přihlásit se k odběru RSS - bakalář Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.