Uznávání povinně volitelných předmětů

Obrázek uživatele SKAS

Vybíráme ze zápisu z jednání kolegia děkana z 15. října 2013:

„Proděkanka Martínková seznámila členy KD s návrhem Studentské komory Akademického senátu fakulty ohledně úpravy opatření děkana č. 7/2011 k uznávání již jednou splněných předmětů, změna by se týkala rozšíření čl. 4a), mohly by se uznávat i povinně volitelné předměty**.

KD s tímto rozšířením nesouhlasí, protože toto opatření děkana bylo konstruováno právě jen pro povinné předměty. V případě rozšíření opatření děkana i na povinně volitelné předměty by docházelo k potenciaci plnění odborných specializovaných kurzů magisterského stupně studia studenty bakalářského stupně. Takovýto postup nechce KD novelizaci opatření děkana podporovat a obecně se k němu nestaví kladně.“

Úplný zápis: http://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/zapis-z-1.-zasedani-kd-dne-15.10.2013.

 

* Uznávání povinně volitelných předmětů NMgr. studia absolvovaných již v bakalářském stupni s kredity započítatelnými do sumy 120 kreditů nutných pro absolutorium. V současném nastavení se takto uznávají jen povinné předměty.

Přihlásit se k odběru Comments for "Uznávání povinně volitelných předmětů" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.