Plynokapalné inkluze v minerálech

   Obsah stránek:
 1. Úvod do studia plynokapalných inkluzí: 
  1. Text k prohlížení ve formátu HTML 
  2. Text ke stažení ve formátu PDF 

  3.  
 2. Fázové změny v inkluzích při homogenizaci a kryometrii: 
  1. Systém H2O - soli
   1. Prvé vymrazení inkluze 
   2. Tání po prvém vymrazení - prvé tání 
   3. Tání po prvém vymrazení - tání ledu 
   4. Pěstování ledového monokrystalu a následné vymrazení 
   5. Tání po druhém vymrazení - prvé tání 
   6. Tání po druhém vymrazení - tání prvého hydrátu 
   7. Tání po druhém vymrazení - tání druhého hydrátu 

  2. Systém H2O - CO2 - soli
   1. Homogenizace CO2 - fáze
   2. Metastabilní změny při vymrazování 
   3. Ohřívání vymrazené inkluze - rekrystalizace pevného CO2 (1)
   4. Ohřívání vymrazené inkluze - rekrystalizace pevného CO2 (2)
   5. Ohřívání vymrazené inkluze - tání pevného CO2
   6. Ohřívání vymrazené inkluze - tání ledu a klatrátu CO2
 
Stránky najdete na adrese: http://www.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/inkluze.html
Autor: Jiří Zachariáš, spolupráce a grafická úprava: Jiří Kühn, Marek Chvátal
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze