Úvodní stránkaKalcit

Kalcit, Andreasberg
Andreasberg, Harz, Německo
Složení: uhličitan vápenatý, CaCO3
Soustava: klencová
Vzhled: krystalovaný (typickým tvarem je klenec), kusový
Barva: bezbarvý (čirý), různá zbarvení příměsemi
Vryp: bílý
Tvrdost = 3
Hustota = 2,7
Další vlastnosti: dokonalá štěpnost podle ploch klence (3 roviny štěpnosti), rozkládá se v běžných kyselinách
Vznik: ze schránek mořských živočichů, vysrážením z vod (sladké i mořské) a z hydrotermálních roztoků
Výskyt: hydrotermální rudní žíly (Příbram), v dutinách čedičů (České středohoří), ve vápencích (Český a Moravský kras); Island (dvojlomný kalcit)
Použití: průmysl stavebních hmot (vápence, mramory), dekorační kámen, sochařství, potravinářský průmysl
Kalcit, Čertovy schody
Čertovy schody u Koněprus
Kalcit, Hlubočepy
Hlubočepy
Kalcit, Island
Island
 
Kalcit, Saska
Saska, Rumunsko
Kalcit

Tvary krystalů kalcitu


Stránky najdete na adrese: http://www.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze