Mineralogické muzeum
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Portréty osobností spjatých s muzeem

 

Bohuslav Ježek
(1877-1950)

portrét

Bohuslav Ježek, mineralog a petrograf, se narodil roku 1877 v Ústí nad Orlicí. Vystudoval mineralogii na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě (byl žákem Karla Vrby), kde poté působil jako asistent a později docent mineralogie a petrografie. V letech 1920-1950 působil jako profesor mineralogie a petrografie na Vysoké škole báňské v Příbrami a v Ostravě. Jako první u nás se zabýval rentgenometrickými metodami studia krystalů. Kromě toho studoval vltavíny, meteority, zabýval se drahými kameny a petrografií uhlí. Je autorem velkého množství vědeckých a odborných prací, z nichž nejproslulejší je rozsáhlá učebnice Mineralogie, na které pracoval téměř dvacet let. Zemřel v roce 1950 v Písku.