Mineralogické muzeum
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Portréty osobností spjatých s muzeem

 

František Josef hrabě Kinský
(1739-1805)

František Josef hrabě Kinský, český šlechtic a rakouský vojenský velitel, se narodil 6. 12. 1739 v Praze. Působil jako ředitel vojenské akademie ve Vídeňském Novém Městě. Byl jedním ze spoluzakladatelů České soukromé učené společnosti (před 1769), ze které roku 1784 vznikla Královská česká společnost nauk, existující až do roku 1952, kdy byla organizačně včleněna do Československé akademie věd. Kinský byl zapálený přírodovědec a český vlastenec, prosazoval výuku českého jazyka, věnoval se i vědecké činnosti. Napsal několik pedagogických spisů, v nichž prosazoval na svoji dobu metody výuky. Zemřel 9. 6. 1805 ve Vídni.