Mineralogické muzeum
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Portréty osobností spjatých s muzeem

 

Josef Kratochvíl
(1878-1958)

portrét

Josef Kratochvíl, mineralog a petrograf, se narodil roku 1878 ve Žlebech. Vystudoval přírodopis, matematiku a fyziku na pražské univerzitě, od roku 1899 byl asistentem profesora Vrby v Národním muzeu, od roku 1901 vyučoval na středních školách v Pelhřimově, Kladně a Praze. Roku 1920 se na Karlově univerzitě habilitoval z petrografie, roku 1924 zde byl jmenován mimořádným profesorem petrografie a ředitelem petrografického ústavu, roku 1928 profesorem řádným. Josef Kratochvíl je autorem monumentálního celoživotního díla Topografická mineralogie Čech, které je přehledem mineralogické a montanistické literatury vydané v období od konce 18. do poloviny 20. století, vztahující se k jednotlivým lokalitám na historickém území Čech. J. Kratochvíl zemřel roku 1958 v Praze.