Mineralogické muzeum
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Portréty osobností spjatých s muzeem

 

Jan Křtitel Zauschner
(1737-1799)

portrét

Jan Křtitel Zauschner, rakouský filozof a lékař, se narodil roku 1737 v Praze. Vystudoval filosofii a medicínu na pražské univerzitě, roku 1775 byl jmenován profesorem přírodopisu na pražské lékařské fakultě, kde přednášel zoologii a mineralogii. Je autorem disertační práce z roku 1768, ve které popisuje výkvěty solí na břidlicích v Brusce v Praze na Hradčanech a zabývá se jejich léčivými účinky. Jako první správce kabinetu přírodnin při pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě (založen 1775) vydal roku 1786 jeho latinsky psaný katalog. Byl děkanem lékařské fakulty a v roce 1794 rektorem univerzity, do r. 1792 provozoval soukromou lékařskou praxi. Zemřel r. 1799.