Mineralogické muzeum
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Portréty osobností spjatých s muzeem

 

František Xaver Maxmilian Zippe
(1791-1863)

portrét

František Xaver Maxmilian Zippe, rakouský geolog a mineralog, se narodil 15. 1. 1791 ve Falknově u České Lípy. V letech 1807-1815 studoval v Praze filozofii na filozofické fakultě a chemii na technice. Od roku 1822 přednášel geologii a mineralogii na technice, v letech 1824-1849 působil jako kustod a vědecký pracovník v mineralogických sbírkách Českého musea (dnešní NM). Roku 1835 byl na pražském Královském českém stavovském technickém učilišti jmenován profesorem přírodopisu a zbožíznalství. Roku 1847 se stal členem vídeňské akademie věd, roku 1849 byl jmenován rektorem hornické akademie v Příbrami a ještě téhož roku profesorem mineralogie na vídeňské univerzitě, kde 22. 2. 1863 umírá. F. X. M. Zippe, autor velkého množství vědeckých prací, je považován za jednoho ze zakladatelů vědecké mineralogie a geologie v Čechách.