Mineralogické muzeum
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Současnost

V současné době (2004) obsahuje inventář muzea více než 22 000 položek. Muzeum je umístěno ve dvou místnostech v prvním patře budovy geologických a geografických oborů Albertov 6, Praha 2. Až na dílčí úpravy je expozice stále udržována v původním, esteticky mimořádně vydařeném uspořádání, takže má, vedle neobyčejné výukové a vědecké hodnoty, i značnou hodnotu historickou.

Více než 2 000 ukázek minerálů je vystaveno ve dvou sálech ve vitrínách nad zásuvkovými skříněmi; rozměrnější vzorky jsou vystaveny ve větších prosklených skříních při stěnách obou sálů. Kromě systematické sbírky je součástí muzea i kolekce syntetických krystalů a menší sbírka tektitů (převážně vltavínů), čítající 272 položek. Součástí sbírek je i tzv. studentská sbírka, sloužící k demonstraci minerálů při výuce mineralogie. Muzeum je po dohodě přístupné pro veřejnost.

Poslední větší události:

  • V průběhu roku 2004 jsou postupně zařazovány přírůstky a vzorky umístěné původně ve vitrinách na chodbě v "terminologické sbírce". Rozbíhá se projekt propagace muzea na veřejnosti, jehož součástí jsou i internetové stránky, na nichž se právě nacházíte.
  • 20. 2. 2002 byl opatřením děkana č. 3/2002 uveden v platnost organizační řád muzea.
  • V letech 2000 a 2001 bylo z vitríin na chodbě v 1. patře budovy Albertov 6, v nichž byla vystavena část vzorků (tzv. "terminologická sbírka"), dvakrát ukradeno několik vzorků minerálů, naštěstí minimální ceny. Vitríny byly vypáčeny velkým šroubovákem, který jsme nalezli za jednou z vitrín, zřejmě připravený k dalšímu "použití". Po vyklizení vitrín dokonce někdo ukradl pěkné starožitné podpěrky polic v těchto vitrínách! Vitríny na chodbě jsme proto preventivně vyklidili a zůstávají prázdné.
  • V dubnu 2000 bylo zjištěno poškození podlahy ve druhém sále muzea dřevokaznou houbou. Během následujících měsíců byla rozebrána část podlahy v místnosti a byl aplikován postřik proti dřevomorce.
  • V roce 1998 došlo v části budovy Albertov 6 k požáru. Pří požáru a zejména jeho likvidaci byly těžce poškozeny mj. sbírky ložiskové geologie. Protože bylo rozhodnuto, že po rekonstrukci budou prostory sbírek LG využívány jako "lepší" přednáškový sál, bylo do Mineralogického muzea přestěhováno 5 skříní i s obsahem. Toto stěhování znamenalo zásah do uspořádání muzea.