Mineralogické muzeum
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Domluvte si návštěvu muzea

Mineralogické muzeum PřF UK je přístupné nejen studentům geologických oborů fakulty, ale také ostatní odborné i laické veřejnosti. Návštěvu je však třeba předem konzultovat, protože není v našich silách zajistit pevné dodržování návštěvních hodin.
Napište mi, zatelefonujte nebo pošlete e-mail!

adresa:

Doc. RNDr. Pavel Kašpar, CSc.
ÚGMNZ UK-PřF
Albertov 6
128 43 Praha 2

telefon: 22195 1490,   22195 1514
e-mail: kaspar@natur.cuni.cz