Mineralogické muzeum
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Navštivte nás

 

Mineralogické muzeum je přístupné laické i odborné veřejnosti.

K návštěvě muzea je třeba: