Mineralogické muzeum
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Návštěvní řád Mineralogického muzea

 1. Expozice Mineralogického muzea Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty (déle jen Muzeum) je přístupná studentům geologických oborů PřF, jakož i ostatní odborné i laické veřejnosti.
   
 2. Muzeum nemá pravidelné otvírací hodiny. Návštěvu muzea je nutno předem konzultovat s kurátorem muzea nebo s ředitelem ÚGMNZ.
   
 3. Na požádání je možno doprovodit návštěvu muzea krátkým odborným výkladem.
   
 4. Návštěvníci jsou povinni řídit se Návštěvním řádem a pokyny kurátora, případně jím pověřených osob.
   
 5. Každý student se zapíše do návštěvní knihy, uvede obor studia, ročník, skupinu a čas příchodu a odchodu.
   
 6. Návštěvníkům je zapovězeno jakkoliv manipulovat se zařízením Muzea a exponáty, poškozovat je, přemisťovat či odnášet.