prof. RNDr. Martin Braniš, CSc.

zástupce ředitele ústavu
znečištení ovzduší, kvalita životního prostředí a lidské zdraví, posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), management ŽP, environmentální vzděláváníPeriodika:

Hoek, G., Fosberg, B., Borowska, M., Hlawiczka, S., Vaskovi, E., Welinder, H., Branis, M., Benes, I., Kotesovec, F., Hagen, L.O., Crys, J., Jantunen, M., Roemer, W., and Brunekreef, B., (1997): Wintertime PM10 and Black Smoke Concentrations Accross Europe: Results from the Peace Study. Atmospheric Environment 31(21): 3609–3622.