IV. Vědecká konference Přírodovědecké fakulty UK

14. listopadu 2012

Ve středu 14. listopadu 2012 proběhl na Přírodovědecké fakultě 4. ročník Vědecké konference Přírodovědecké fakulty UK. Obliba této konference neustále stoupá a my se těšíme na její další, v pořadí již 5. ročník. O tom, jaká panovala na této konferenci příjemná atmosféra, se můžete přesvědčit i vy na následujících fotografiích.

Fotografie již nejsou dostupné