Slavnostní předávání titulu fakultní škola PřF UK

24. března 2011

Fotografie již nejsou dostupné