Přístupový systém PřF UK
koliště PřF

 

Žádost o přístup do koliště PřF
Jméno a příjmení držitele čipu: 
Osobní číslo: 
(je uvedeno na průkazu zaměstnance / studenta)
Přístup do koliště se nastavuje na zaměstnanecký nebo studentský průkaz.
 
Potvrzuji, že jsem se seznámil s provozními pokyny pro ukládání kol
 
Poznámka:
Pokud jste zde objevili nějakou technickou nebo faktickou chybu, napište prosím na adresu www@natur.cuni.cz.
Centrum informačních technologií PřF UK,   webmaster