Nápověda k žádostem o připojení k počítačové síti

Číslo zásuvky Zásuvka na zdi, do které se připojuje síťový kabel z počítače. Její název začíná na písmena XS a následuje číslo ukončené písmenem A nebo B.
Číslo pracoviště Vyplňte číslo pracoviště (katedry), kde je počítač umístěn. (čísla najdete v organizační struktuře fakulty - PDF, 586kB)
Identifikační číslo

Podmínkou získání přístupu je vyplnění identifikačního čísla - jedná se o osmimístné číslo, uvedené pod fotografií na průkazu zaměstnance UK (viz obrázek průkazu).
Kdo průkaz nemá, může si jej vyzvednout ve výdejních centrech - viz: http://www.cuni.cz/UK-1445.html#5

Jméno počítače Zvolte jedinečné jméno nově připojovaného počítače. Jméno musí být v rozsahu 1 až 10 znaků a může obsahovat písmena anglické abecedy, číslice a znak pomlčky '-'. Začínat musí písmenem. Končit nesmí pomlčkou.
IP adresa počítače IP adresu počítače s Windows zjistíte přes Start -> Spustit/Prohledat, zde napsat příkaz "cmd", potvrdíte a poté v černém okně příkazového řádku napíšete "ipconfig -all" a potvrdíte. IP addresa bude mít tvar "10.xxx.xxx.xxx".
MAC adresa síťové karty MAC adresu síťové karty (pokud je karta v počítači nainstalována) zjistíte stejně jako IP adresu počítače (viz výše). MAC addresa bude mít tvar např.: "00-E0-29-74-47-0E".
Switch Pro připojení více počítačů k jednomu vývodu na zásuvce je potřeba speciální zařízení zvané switch (přepínač). Cena switche je cca 400,- Kč s DPH.