Mgr. Jitka Horáčková

E-mail: jitka.horackova@gmail.com

 

Research interests:

Malacology in the Czech Republic: http://mollusca.sav.sk/malacology.htm

Malacology, ecology of land snails, impact of invasive plants on molluscan communities in the river floodplains, molluscan fauna of abandoned villages, development of molluscan assemblages in the Czech and Slovak Republic during Holocen.

 

 

 

 

 

 

Current projects:

Prior to the Neolithic: Contextual Analysis of Environmental Dynamics During Early Postglacial Transformation of Central Europe.

 

Development of Holocene mollusc biodiversity and distribution in Central Europe: differences among climatic zones in relation to human colonization.

http://www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/vyzkum/granty/biodiverzita-mekkysu

 

The land snails assemblages of natural and plant invaded alluvial ecosystems in the Czech Republic.

 http://www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/vyzkum/projekty/GAUK-plzi/GAUK-plzi

  

Selected papers:

Horáčková J. & Tichý T. (in press): Květena a vegetace Národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu. Bohemia Centralis.

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. (in press): Měkkýši národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu. Bohemia Centralis.

Podroužková Š., Janovský Z., Juřičková L., Horáčková J. (in press). Do snails eat exotic plant species invading the river floodplains? – Journal of Molluscan Studies.

Horáčková J., Juřičková L., Šizling A.L., Jarošík V., Pyšek P. 2014: Invasiveness Does Not Predict Impact: Response of Native Land Snail Communities to Plant Invasions in Riparian Habitats. – PLoS ONE, 9(9): e108296. doi:10.1371/journal.pone.0108296

Horáčková J., Ložek V., Juřičková L. 2014. List of malacologically treated Holocene sites with brief review of palaeomalacological research in the Czech and Slovak Republics. – Quaternary International (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.03.007

Horáčková J., Ložek V., Beran L., Juřičková L., Podroužková Š., Peterka J. & Čech M., 2014: Měkkýši údolí Vltavy (Čechy) [Mollusc fauna of the Vltava River valley (Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 13: 12–105. Online serial at 24-Apr-2014.

Juřičková L., Horsák M., Horáčková J., Abrahám V., Ložek V. 2014. Patterns of land-snail succession in Central Europe over the last 15,000 years: main changes along environmental, spatial and temporal gradients. – Quaternary Science Reviews, 93: 155–166.

Juřičková L., Horáčková J., Ložek V. 2014. Direct evidence of central European forest refugia during the last glacial period based on mollusc fossils. – Quaternary Research, 82: 222–228.

Horáčková J., Horsák M. & Juřičková L. 2014: Land snail diversity and composition in relation to ecological variations in Central European floodplain forests and history. – Community Ecology, 15(1): 44–53.

Juřičková L., Horáčková J., Jansová A., Ložek V. 2013: Mollusc succession of the prehistoric settlement area during Holocene: Case study of the České středohoří Mountains (Czech Republic). – The Holocene, 23 (12): 1809–1821.

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. 2013: Malakofauna v nivě Jizery (Severní Čechy). [The mollusc fauna of the Jizera River floodplain (North Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 48–59.

Horáčková J. & Juřičková L. 2013: Nivní malakofauna Ploučnice (Severní Čechy). [The floodplain mollusc fauna of the Ploučnice River (North Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 40–47.

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. 2013: Nivní malakofauna povodí Úštěckého potoka a její vývoj během holocénu. [The floodplain mollusc fauna of the Úštěcký Brook catchment basin and its development during the Holocene (North Bohemia, Czech Republic)]. Malacologica Bohemoslovaca, 12: 26–39.

Juřičková L., Ložek V., Horáčková J., Tlachač P. & Horáček I. 2013: Holocene succession and biogeographical importance of mollusc fauna in the Western Sudetes (Czech Republic). Quaternary International. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2013.02.029

Juřičková L., Horáčková J., Ložek V. & Horsák M., 2013: Impoverishment of recent floodplain forest mollusc fauna in the lower Ohře River (Czech Republic) as a result of prehistoric human impact. Boreas. 10.1111/bor.12006. ISSN 0300-9483.

Horáčková J., 2012: Měkkýši Národní přírodní rezervace Soos. [Molluscs (Mollusca) of the Soos National Nature Reserve]. Malacologica Bohemoslovaca, 11: 54–57.

Myšák J. & Horáčková J. 2011: Malakofauna údolí Tiché Orlice. [Mollusc fauna of the Tichá Orlice River valley]. Malacologica Bohemoslovaca, 10: 38–44. Online serial at 20-June-2011.

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. 2011: Měkkýši v nivě Milešovského potoka. Malacologica Bohemoslovaca, 10: 24-34.

Horáčková J. & Juřičková L. 2009:  A new record of Oxychilus alliarius (Gastropoda: Zonitidae) with the species distribution in the Czech Republic. Malacologica Bohemoslovaca, 8: 63-65.

Horáčková J. & Dvořák L. 2008: Měkkýši Českého lesa – IV. Nové údaje pro jižní část Českého lesa [Molluscs of the Český Les Mts. – IV. New data for the southern part of the Český Les Mts.]. Malacologica Bohemoslovaca, 7: 81-92.

 

Conference abstracts:

Juřičková L., Horsák M., Horáčková J., Ložek V. 2014: Ecological groups of snails – use and perspectives. – 7th European Malacological Congress, Cambridge, UK, 7–11 September, 2014.

Juřičková L., Horsák M., Horáčková J., Ložek V. 2014: Sukcese suchozemských měkkýšů České republiky a Slovenska za posledních 15 000 let. – Zoologické dny, Ostrava, 6.-7.2. 2014.

Juřičková L., Horsák M., Horáčková J., Abrahám V., Ložek V. 2013: Patterns of land snail succession in Central Europe over the last 15,000 years: main changes along environmental, spatial and temporal gradients. – In: de Frias Martins A., Costa A.C., da Cuhna R.T., Ávila S., Monteiro S.C., Raposeiro P. (eds), Açoreana, Book of abstracts, World congress of malacology, 21–26 July 2013, Ponta Delgada, Săo Miguel, Azores, pp. 116–117.

Juřičková L., Horáčková J., Tlachač P. & Ložek V. 2012: Vývoj měkkýší fauny Sudet v poledové době. – In: Zoologické dny Olomouc 2012, Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds.), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: 87–88.

Juřičková L., Horáčková J., Ložek V. 2011: Nivní malakofauna luhů na Ohři – její minulost a současnost. – in: Kopsová L. (ed.) (2011): Sborník 3. konference České společnosti pro ekologii „Ekologie 2011“, 21. –23. října 2011, Kostelec nad Černými lesy, str. 18.

Juřičková L., Horáčková J., Ložek V. 2011: Měkkýši nivy Ohře v prostoru a čase. - in: Bryja J., Řehák Z., Zukal J. (eds) (2010): Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17. –18. února 2011, str. 97.

Horáčková J., Juřičková L., Ložek V. 2011: Floodplain mollusc assemblages of the Ohře River (Czech Republic) over time and space. - in: Abstract book of 6th Congress of the European Malacological Societies - Vitoria-Gasteiz, Spain, 79p.

Horáčková J., Juřičková L., Škodová J., Horsák M. 2011: What is the impact of invasive plants on land snail assemblages in the alluvial ecosystems? - in: Abstract book of 6th Congress of the European Malacological Societies - Vitoria-Gasteiz, Spain, 0p.

Hrubešová J., Drábek O., Tejnecký V., Borůvka L., Vokurková P., Horáčková J., Drahota P., Goliáš V., Šebek O. 2011: Comparison of soil characteristics and Al forms in forest soils with contrasting lithology. Ninth Keele Meeting on Aluminium, Aluminium and Life: Living in the Aluminium Age. Sborník abstraktů. Niagara-on-the-Lake, Ontario, Canada, 19.-23.2. 2011. str 27.

Horáčková J., Juřičková L. & Horsák M. 2010: Jaký vliv mají rostlinné invaze na společenstva suchozemských mekkýšů říčních niv? - in: Bryja J., Zasadil P. (eds) (2010): Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010, str. 91.

Horáčková J., Juřičková L. & Horsák M. 2009: What is the impact of invasive plants on land snail assemblages in the alluvial ecosystems? - The Malacologist 54: 8.

Horáčková J. & Juřičková L., 2009: Vliv rostlinných invazí na měkkýší společenstva říčních niv in: Drozd P., Greplová P. (2009): Od jedinců k ekosystémům - struktury a vztahy, Sborník abstraktů z 2. celostátní konference CSPE, Ostravská univerzita, Ostrava.

Horáčková J. & Juřičková L. 2008: Land snail assemblages of natural and plant-invaded alluvial ecosystems in the Czech Republic in: Pyšek P., Pergl J. (eds) 2008: Towards a synthesis: Neobiota book of abstracts. Institute of Botany Průhonice, Academy of Sciences, Czech Republic.

Schlägelová J. & Juřičková L. 2008: Měkkýší společenstva přirozených a rostlinnými invazemi postižených aluvií v ČR. - in: Bryja J. et al. (eds.): Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.-15.února 2008, str. 180.

Schlägelová J. & Juřičková L. 2007: The land snail assemblages of natural and plant-invaded alluvial ecosystems in Czech Republic. - Molluscan Forum 2007: 18.