doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.

 

Phone: +420/221951843

Fax: +420/221951841

E-mail: lucie.jurickova@seznam.cz

 

Malacology in the Czech Republic: http://mollusca.sav.sk/malacology.htm

Research interests:

Malacology (ecology, human impact on molluscan communities, development of molluscan assemblages during Holocene).

 

Current projects:

Holocene development of temperate European biota: effects of climate, refugia and local factors tested by complex datasets of independent proxies

Holocene retrogression of forest ecosystems: Causes, processes and consequences for biodiversity in Bohemia.

 

Lectures and courses:

Invertebrate Zoology – basic lecture

System and phylogeny of Invertebrates - basic practices

Basic field excursion in the Invertebrate Zoology

Special zoology of Invertebrates – advanced lecture

Fauna of the Czech Republic – advanced lecture

Fauna of the Czech Republic - field exursion

Malacozoology – advanced lecture and practices

Marine Mediterranean fauna – course

Marine fauna – practices

Field excursion in Marine Mediterranean fauna

Selected chapters of Invertebrate zoology I., II. – advanced lecture

 

Selected papers:

2018

Juřičková L., Horáčková J., Jansová A., Kovanda j., Harčár J., Ložek V. 2018. A glacial refugium and zoogeographic boundary in the Sloval eastern Carpathians. Quaternary Research doi:10.1017/qua.2018.68 IF: 2,329

Pokorný R., Žák K., Juřičková L., Horáček I. 2018: Nový nález koně (Equus ferus germanicus Nehring, 1804) ze svrchněpleistocenních spraší ze Stradonic u Nižboru. Zprávy o geologických výzkumech / Geoscience Research Reports 51, 25-30. DOI: 10.3140/zpravy.geol.2018.04

Čejka T., Beran L., Hlaváč J. Č., Horsák M., Juřičková L., Čačaný J., Buďová J., Dvořáková J., Frodlová J., Horáčková J., Horsáková V., Hrdlička V., Jansová A., Myšák J. & Novák J., 2018: Měkkýši Hostýnských vrchů [Molluscs of the Hostýnské vrchy Hills]. – Malacologica Bohemoslovaca, 17: 17–27.

Říhová D., Janovský Z., Horsák M., Juřičková L. 2018. Shell decomposition rates in relation to shell size and habitat conditions in contrasting types of Central European forests. Journal of Molluscan Studies 84: 54-61 IF: 1.358

Horsák M., Juřičková L., Horsáková V., Pokorná A., Pokorný P., Šizling A.L., Chytrý M. 2018. Forest snail diversity and its environmental predictors along a sharp climatic gradient

in southern Siberia. Acta Oecologica 88, 1-8. IF: 2.782

Ložek V., Juřičková L. 2018. Měkkýši a divočina. I. Měkkýši jako nástroj ke zkoumání divočiny. Živa 1: 29-31.

Juřičková L., Pokorný P., Hošek L., Horáčková J., Květoň J., Zahajská P., Jansová A., Ložek V. 2018: Early postglacial recolonization, refugial dynamics and the origin of a major biodiversity hotspot. A case study from the Malá Fatra mountains, Western Carpathians, Slovakia. The Holocene, 28(4): 583-594  IF: 2,324

 

2017

Korábek O., Petrusek A., Juřičková L. 2017: Glacial refugia and postglacial spread of an iconic large European land snail, Helix pomatia (Pulmonata: Helicidae). Biological Journal of the Linnean Society123, 1: 218-234. IF: 2,288

Beran L., Juřičková L. & Horsák M. 2017: Mollusca (měkkýši), pp. 71-76. In: Hejda R.,Farkač J., Chobot K. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in he Czech Republic. Invertebrates. Příroda 36, Praha, 612 pp

Horáčková J., Juřičková L., Jansová A. 2017. Revize měkkýšů (mollusca) ve sbírce Oblastního muzea v Litoměřicích (severní Čechy. Malacologica Bohemoslovaca 16: 77-97

Horsák M., Juřičková L. Škodová J. 2017. Pod svícnem bývá tma – identita záhadní fosilní zrnovky z Brna. Živa 3: 124-125.

Svoboda J. Ed. 2017. Mezolit severních Čech II. Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku 2003-2015. Archeologický ústav AV ČR Brno. ISBN 978-80-7524-005-7

Ložek V. Juřičková L., Horáčková J. 2017. 40 let CHKO České středohoří II. Středohoří a lidské dílo. Živa 1: 8-10.

 

2016

Juřičková L., Ložek V. 2016. Měkkýši 264. In: Doupovské hory

Juřičková L. 2016. Nenápadní kronikáři čtvrtohor. Přírodovědci.cz 2: 20-21.

Ložek V., Juřičková L., Horáčková J. 2016: 40 let CHKO České středohoří I. Vrchy zrozené v sopečném ohni. Živa 6: 281-285

Juřičková L. 2016. Města mohou být rájem pro šneky. Fórum ochrany přírody 4/2016: 27-29.

Juřičková L. 2016. Jak to u nás vypadalo, když přišli první zemědělci? Živa 5: 220.

Horsák M., Juřičková L., Škodová J. , Ložek V. 2016: Pupilla alluvionica Meng et Hoffmann, 2008: a land snail extant in the Altai refugium recognised for the first time in Central European Early-Middle Pleistocene glacials. Malacologia, 59(2): 223-230 IF: 1.211

Šizling A.L., Pokorný P., Juřičková L., Horáčková J., Abraham V., Šizlingová E., Ložek V., Tjørve E., Tjørve K.M.C., Kunin W. 2016. Can people change the ecological rules that appear general across space? Global Ecology and Biogeography, (Global Ecology and Biogeography) DOI: 10.1111/geb.12467 IF: 5.840

Korábek O., Čejka T., Juřičková L. 2016. Tandonia kusceri (Pulmonata: Milacidae), a slug new for Slovakia. Malacologica Bohemoslovaca 15, 3-8

Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Wiese W., Horsáková V., Lososová Z. 2016. Drivers of Central European urban land snail faunas: the role of climate and local species pool in the representation of native and non-native species Biol Invasions 18, 3547–3560 IF: 2.855

Růžička V., Mlejnek R., Juřičková L., Tajovský K., Šmilauer P., Zajíček P. 2016. Invertebrates of the Macocha Abyss (Moravian Karst, Czech Republic). Acta Carsologica 45, 1: 71-84. IF: 0.796

Horáčková J., Podroužková Š., Juřičková L. 2015, River floodplains as habitat and bio-corridors for distribution of land snils: their past and present. Journal of Landscape Ecology 8, 3: 10.1515/jlecol-2015-0012

Korábek O., Juřičková L., Petrusek A. 2016. Splitting the Roman snail Helix pomatia Linnaeus, 1758 (Stylommatophora: Helicidae) into two: redescription of the forgotten Helix thessalica Boettger, 1886. Journal of Molluscan Studies 82: 11–22. IF: 1.362

 

2015

Horáčková J., Pokorný P., Sádlo J., Chytrý M., Juřičková L., Novák J., Ložek V. 2015: Nelesní vegetace české nížiny: reliktní původ a kulturní transformace. [Non-forest vegetation of Bohemian Basin: relict origin and anthropogenic transformation] Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 50: 181–200.

Horáčková J., Podroužková Š., Juřičková L. 2015, River floodplains as habitat and bio-corridors for distribution of land snils: their past and present. Journal of Landscape Ecology 8, 3: 10.1515/jlecol-2015-0012

Podroužková Š., Juřičková L., Hronová H., Beran L., Říhová D. & Ložek V., 2015: Měkkýši údolí horního a středního Kačáku [Molluscs of the upper and middle Kačák brook valley]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14:74–90.

Horáček I., Ložek V., Knitlová M., Juřičková L. 2015. Darkness under candlestick: glacial refugia on mountain glaciers. In: Sázelová S., Novák M., Mizerová A. (eds.). Forgotten times and spaces: New perspectives in paleoanthropological, paleoetnological and archeological studies. 1st Edition. Brno: Institute of Archeology of the Czech Academy of Sciences; Masaryk University, 2015, pp. 363–377.

Ložek V., Juřičková L. 2015. Ztráta diverzity a měkkýši I. Osud středoevropské lesní fauny. Živa 3, 123-125

Ložek V., Juřičková L. 2015. Ztráta diverzity a měkkýši II. Změny diverzity v čase a jejich dopad na malakofaunu. Živa 5, 249-252

Podroužková Š., Ložek V., Horáčková J., Juřičková L. 2015. Měkkýši Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém krasu [Molluscs of the Karlštejn National Nature Reserve in the Bohemian Karst]. Malacologica Bohemoslovaca, 14: 21–73.

Korábek O., Juřičková L., Petrusek A. 2015. Splitting the Roman snail Helix pomatia Linnaeus, 1758 (Stylommatophora: Helicidae) into two: redescription of the forgotten Helix thessalica Boettger, 1886. Journal of Molluscan Studies doi:10.1093/mollus/eyv048. IF: 1.362

Korábek O., Juřičková L., Ložek V. 2015. History of two critically endangered grasland snails (Pulmonata: Helicellinae) in the Czech Republic with first molecular data on extincr populations. Biologia 70, 8 DOI: 10.1515/biolog-2015-0123 IF: 0.8271.362

Juřičková L. 2015. Původ měkkýší fauny střední Evropy. Vesmír 94, 2-3

Čejka T., Čačaný J., Horsák M., Juřičková L., Buďová J., Duda M., Holubová A., Horsáková V., Jansová A., Kocurková A., Korábek O., Maňas M., Říhová D., Šizling A. L., 2015. Vodné mäkkýše ochranársky významných lokalít na Podunajskej nížine [Freshwater molluscs of water bodies with a high conservation value in the Danubian lowland (SW Slovakia)]. Malacologica Bohemoslovaca 14, 5–16.

Podroužková Š., Janovský Z., Horáčková J., Juřičková L. 2015. Do snails eat exotic plant species invading river floodplains? Journal of Molluscan Studies 81, 139–146. IF: 1.362

Korábek O., Petrusek A., Neubert E., Juřičková L. 2015. Molecular phylogeny of the genus Helix (Pulmonata: Helicidae). Zoologica Scripta 44, 3, 263–280 IF: 2.922

Pokorný P., Chytrý M., Juřičková L., Sádlo J., Novák J., Ložek V. 2015. Mid-Holocene bottleneck for central european dry grasslands: Did steppe survive the forest optimum in northern Bohemia, Czech Repulic? The Holocene 25(4), 716-726. IF. 3.794

Horáčková J., Ložek V., Juřičková L. 2015. List of malacologically treated Holocene sites with brief review of paleomalacological research in the Czech and Slovak Republics. Quaternary International, 357, 207-211 IF: 1.962

 

2014

Růžička V., Mlejnek R., Tajovský K., Juřičková L. 2014. Propast Macocha – specifické centrum druhové rozmanitosti. Ochrana přírody 6, 2-3.

Ložek V., Juřičková L. 2014. Faunistika pro 21. století I. Historie terénního výzkumu – od sběratelství ke komplexnímu hodnocení. Živa 3, 124–126.

Juřičková L., Ložek V. 2014. Faunistika pro 21. století II. Přínos faunistiky k poznání naší přírody a krajiny a výhledy do budoucna. Živa 4, 169–171.

Horáčková J., Ložek V., Juřičková L. 2014. Měkkýši národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu. (molluscs (Mollusca) of the Koda National Nature Reserve in the Bohemian Karst. Bohemia Centralis 32, 189–211.

Horáčková J., Ložek V., Beran L., Juřičková L., Podroužková Š., Peterka J., Čech M. 2014. Měkkýši údolí Vltavy Čechy). (Mollusc fauna of the Vltava River Valley (Bohemia). Malacologica Bohemoslovaca 13, 12–105.

Horáčková J., Juřičková L., Šizling A.L., Jarošík V., Pyšek P., 2014. Invasiveness Does Not Predict Impact: Response of Native Land Snail Communities to Plant Invasions in Riparian Habitats. PLoS ONE 9(9): e108296. doi:10.1371/journal.pone.0108296, IF: 3.534

Juřičková L., Horsák M., Horáčková J., Abrhám V., Ložek V. 2014. Pattern of land-snal succession in Central Europe over the 15,000 years: Man changes along environmental, spatial and temporal gradients. Quaternary Science Reviews, 93, 155-166. IF: 4.076

Horáčková J., Horsák M., Juřičková L. 2014. Land snail diversity and composition in relation to Central European floodplain forest types and their history. Community Ecology 15,1, 44–53. IF: 1.623

Korábek O., Juřičková L., Petrusek A. 2014. Resurrecting Helix straminea, a forgotten escargot with trans-Adriatic distribution: first insights into the genetic variation within the genus Helix (Gastropoda: Pulmonata). Zoological Journal of the Linnean Society, 171, 72–91. IF: 2.583

Juřičková L., Horáčková J., Ložek V. 2014. Direct evidence of Central European forest refugia during the Last Glacial Period based on mollusk fossils. Quaternary Research, 222-228. IF: 2.204

Juřičková L., Ložek V., Horáčková J., Tlachač P., Horáček I. 2014: Holocene succession and biogeographical importance of mollusc fauna in the Western Sudetes (Czech Republic). Quaternary International. 353, 210-224. IF: 1.962

 

2013

Horsák M., Juřičková L., Picka J.: Měkkýši České a Slovenské republiky. Nakladatelství Kabourek, Zlín, 264 pp.

Juřičková L., Horáčková J., Jansová A., Ložek V. 2013: Mollusc succession of the prehistoric settlement area during Holocene: Case study of the České středohoří Mountains (Czech Republic). The Holocene. 23 (12) 1809 - 1821. IF: 3,218

Horsák M., Lososová Z., Čejka T., Juřičková L., Chytrý M. 2013: Diversity and Biotic Homogenization of Urban Land-Snail Faunas in Relation to Habitat Types and Macroclimate in 32 Central European Cities. PloS ONE 8(8): e71783. IF: 3.730

Juřičková L., Ložek V., Horáčková J., Tlachač P., Horáček I. 2013: Holocene succession and biogeographical importance of mollusc fauna in the Western Sudetes (Czech Republic). Quaternary International. 23/12, 1811-1823. IF: 1.962

Juřičková L., Horáčková J., Ložek V., Horsák M.: Impoverishment of recent floodplain forest mollusc fauna in the lower Ohře River (Czech Republic) as a result of prehistoric human impact. Boreas 42: 932-946. IF: 2,475

Odler M., Dulíková V. , Juřičková L. 2013: Molluscs from the Stone and Mud-brick Tombs in Abusir (Egypt) and the Provenance of so-called „Nile-mud“. Interdisciplinaria Archeologica. Natural Sciences in Archeology 4/1

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L., 2013: Malakofauna v nivě Jizery (Severní Čechy). [The mollusc fauna of the Jizera River floodplain (North Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 48–59. 

Horáčková J. & Juřičková L., 2013: Nivní malakofauna Ploučnice (Severní Čechy). [The floodplain mollusc fauna of the Ploučnice River (North Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 40–47.

Proćków M., Drvotová M., Juřičková L., Kuźmik- Kowalska E. 2013: Field and laboratory studies on the life-cycle. growth anf feeding preference in the hairy snail Trochulus hispidus (L., 1758) (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae). Biologia 68/1: 131-141. IF 0.557

Horáčková J., Ložek V., Juřičková L. 2013: Malakofauna Úštěckého potoka a její vývoj během holocénu. Malacologica Bohemoslovaca (2013), 12: 26–39

 

2012

Ložek V., Juřičková L. 2012: Proudové koridory, náplavy a měkkýši. II. Co vyčteme z náplavů.. Živa 6: 269–271.

Juřičková L. 2012: Případová studie: Hrady jako biotopy měkkýšů. 5665. In: Machar I., Drobilová L. Eds.: Ochrana přírody a krajiny v České republice. Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení I. díl. Universita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3041-6

Ložek V., Juřičková L. 2012: Proudové koridory, náplavy a měkkýši. I. Pojem náplav, jeho vymezení a postavení v nivním ekosystému. Živa 5: 218–220.

Cílek V., Bárta M., Lisá L., Pokorná A., Juřičková L., Brůna V., Mahmoud A.M.A., Bajer, A., Novák J., Beneš J. 2012: Diachronic development of the Lake of Abusir during the third millenium BC, Cairo, Egypt. Quaternary International 266: 14–24. IF: 1.874

Chytrý M., Lososová Z., Horsák M., Uher B., Čejka T., Danihelka J., Fajmon K., Hájek O., Juřičková L., Kintrová K., Láníková D., Otýpková Z., Řehořek V., Tichý L. 2012: Dispersal limitation is stronger in communities of microorganisma across Central European cities. Journal of Biogeography 39: 1101–1111. IF: 4.544

Kocurková A., Juřičková L. 2012: Měkkýši lomů v Českém krasu. Živa 3: 129–131.

Peltanová A., Dvořák L., Juřičková L. 2012: The spread of non-native Cepaea nemoralis and Monacha cartusiana (Gastropoda: Pulmonata) in the Czech Republic with comments on other land snail immigrants. Biologia 67(2): 384389. IF: 0.557

Peltanová A., Petrusek A., Kment P., Juřičková L. 2012: A fast snail's pace: colonization of Central Europe by Mediterranean gastropod. Biological Invasions. 14:759–764 IF: 3.474

 

2011

Horáčková J., Ložek V., Juřičková L. 2011: Nivní malakofauna řeky Ohře – její minulost a současnost. Malacologica Bohemoslovaca (2011), 10: 51–64

Pech P. & Juřičková L. 2011: Suchozemští plži. 99-107. In: Tropek R., Řehounek J. (eds.): Bezobratlí postindustriálních stanovišť: význam, ochrana a management. Calla, České Budějovice. ISBN 978-80-86668-23-9

Říhová D., Peltanová A. & Juřičková L. 2011: Šíří se suchobytka přehlížená, Cernuella neglecta (Draparnaud, 1805) v České republice? Malacologica Bohemoslovaca 10: 45–47. ISSN 1336-6939

Břízová E. & Juřičková L. 2011: Can canopy forests survive agricultural colonisation in the Polabí lowland (Czech Republic)? Bulletin of Geosciences 86(2): 283300 IF: 0,983 ISSN 12141119

Říhová D. & Juřičková L. 2011: The Girdled Snail Hygromia cinctella (Draparnaud, 1801) new to the Czech Republic. Malacologica Bohemoslovaca 10: 35–37. ISSN 1336-6939

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. 2011: Měkkýši v nivě Milešovského potoka. Malacologica Bohemoslovaca 10: 24–34. ISSN 1336-6939

Lososová Z., Horsák M., Chytrý M., Čejka T., Danihelka J., Fajmon K., Hájek O., Juřičková L., Kintrová K., Láníková D., Otýpková Z., Řehořek V. & Tichý V. 2011: Diversity of Central Europaean urban biota: effect of human-made habitat types on plants and snails. Journal of Biogeography 38: 1152–1163. IF 4.087

 

2010

Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L. 2010: Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky. Annotated list of mollusc species recorded outdoors in the Czech and Slovak Republics.  Malacologica Bohemoslovaca (2010), Suppl. 1: 1–37. ISSN 1336-6939

Vonička P., Burda J., Honsa I., Mazánková Š., Janáková K., Juřičková L., Kůrka A., Nevrlý M. & Sáňka M. 2010: Příroda Frýdlantska. Jizersko-ještědský spolek. 246 pp. ISBN 978-80-87095-04-1

Kovanda J. & Juřičková L. 2010: Měkkýši pěnovců v Kodě. Český kras 36: 5-29

 

2009

Horsák M., Juřičková L., Kintrová K. & Hájek O. (2009): Patterns of land snail diversity over a gradient of habitat degradation: a comparison of three Czech cities. - Biodiversity and Conservation, 18: 3453–3466. IF: 2.146

Juřičková L. 2009: Měkkýši navrhované PR Údolí Vrchlice u Kutné Hory (Molluscs of the proposal nature reserve Vrchlice Valley near Kutná Hora). Malacologica Bohemoslovaca 8: 66-69. ISSN 1336-6939

Horáčková J. & Juřičková L. 2009: A new record of Oxychilus alliarius (Gastropoda: Zonitidae) with the species distribution in the Czech Republic. Malacologica Bohemoslovaca 8: 63-65. ISSN 1336-6939

Juřičková L. & Kapounek F. 2009: Helix (Cornu) aspersa (O.F. Müller, 1774) (Gastropoda: Helicidae) in the Czech Republic. Malacologica Bohemoslovaca 8:  53-55.  ISSN 1336-6939

Horsák M., Šteffek J., Čejka T., Ložek V. & Juřičková L. 2009: Occurrence of Lucilla scintilla (R.T.Lowe, 1852) and Lucilla singleyana (Pilsbry, 1890) in the Czech and Slovak Republice – with remarks how to distinguish these two non-native minute snails. Malacologica Bohemoslovaca 8: 24-27.

 

2008

Juřičková L. (2007): Měkkýši 247-270. In: Kůdela V., Braunová m. Eds: Česko-anglická rostlinolékařská terminologie. 1 vydání. Praha, Academia, 880 pp. ISBN 978-80-200-1550-1

Juřičková L., Horsák M., Cameron R., Hylander K., Míkovcová A., Hlaváč Č. J. & Rohovec J. (2008): Land snail distribution patterns within a site: The role of different calcium sources, Eur. J.

Soil Biol., 44: 172-179.

Juřičková L. & Ložek V. (2008): Molluscs of the Krkonoše Mts. (Czech Republic). Malacologica Bohemoslovaca 7: 55-69. ISSN 1336-6939

Juřičková L (2008): Měkkýši NPR Voděradské bučiny. (Molluscs of the Voděradské bučiny national reserve). Malacologica Bohemoslovaca 7: 93-97. ISSN 1336-6939

Drvotová M., Hlaváč J.Č., Horsák M., Beran L., Dvořák L., Juřičková L., Mückctein P. 2008: Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů. (Molluscs (Mollusca) of Žďárské vrchy Mts. Parnasia 3: 79 pp.  ISBN: 978-80-87051-49-8

Míkovcová A. & Juřičková L. (2008): Hledá se tmavoretka bělavá. Živa 6: 73.

 

2007

Horsák, M., Hájek, M., Tichý, L. & Juřičková, L. (2007). Plant indicator values as a tool for land mollusc autecology assessment. Acta Oecologica 3: 161-171.

Juřičková, L. & Kučera, T. (2007).: Land snail assemblage patterns along motorways in relation to environmental variables. Contributions to Soil Zoology in Central Europe II. Tajovský, K., Schlaghamerský, J. & Pižl, V. (eds.): 75-78. ISB BCAS CR, v.v.i., České Budějovice,. ISBN 978-80-86525-08-2

Juřičková L. (2007): Měkkýši dolního neregulovaného úseku Labe. Živa 3:

Juřičková L., Ložek V., Čejka T., Dvořák L., Horsák M., Hrabáková M., Míkovcová A. (2007): Molluscs of the Bukovské vrchy Mts in the Slovakian part of the Východné Karpaty Biosphere reserve. Folia Malacologica. 14(4): 203-215.

Ložek V. & Juřičková L.(2007) : Měkkýši. 233-234. In: Krkonoše – historie –život – příroda. Baset. Praha

 

2006

Juřičková L. (2006): Subulina octona (Bruguire, 1798) – a new greenhouse species for the Czech Republic (Mollusca: Gastropoda: Subulinidae). Malacologica Bohemoslovaca 5: 1-2

Juřičková L., Horsák M. & Hrabáková M. (2006): Měkkýši PR Peliny u Chocně. Malacologica Bohemoslovaca 5: 10-13

Beran L., Juřičková L. & Horsák M. (2006): Mollusca (měkkýši), pp. 67-69. -  In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds].: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in he Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody ČR, Praha, 760 pp.

Juřičková L. (2006): Revize suchozemských měkkýšů ve sbírkách Muzea východních Čech v hradce Králové (Revision of terrestrial molluscs (Mollusca) in the collection of East Bohemian Museum of Hradec Králové). Acta musei Reginaehradecensis s.A., 31: 73-80

Dvořák L. & Juřičková L. (2006): Měkkýši přírodních rezervací Podhorní vrch a Holina u Mariánských lázní. Erica 13: 37-42

Juřičková L. (2006): Zooologické krásy Jadranu. Mnohovětevní – příbuzní našich ploštěnek. Živa 3: 127-128

Juřičková L. (2006): Mollusca (Partim) - Suchozemští plži. Pp. 214-215. In: Mlíkovský, J., Stýblo, P. (eds.): Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky. Praha: ČSOP

Juřičková L. (2006): Arion lusitanicus (Mabille, 1868). Pp. 215-216. In: Mlíkovský, J., Stýblo, P. (eds.): Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky. Praha: ČSOP

Juřičková L. (2006): Nové pohledy na asymetrii u plžů. Vesmír 85: 255 ISSN 1214-4029

 

2005

Juřičková, L. (2005): Zoologické krásy Jadranu: Zadožábří plži – ozdoba moří. Živa 52 (1): 25-27

Juřičková, L. & Kučera T. (2005): Ruins of medieval castles as refuges for endangered species of molluscs. Journal of Molluscan studies. 71: 233-246.

Juřičková, L. (2005): Měkkýši (Mollusca hradů jako ekologického fenoménu. Malacologica Bohemoslovaca 3 (Sborník k 80. narozeninám RNDr. Vojena Ložka DrSc.:100-149.

Juřičková, L., Beran L., Dvořák L.,Hlaváč J.Č., Beran L., Horsák M., Hrabáková M., Maltz T. K., Pokryszko B.M. (2005): Mollusc fauna of the Rychlebské hory (Czech Republic). Folia Malacologica. 13(1): 9-23.

 

2004

Juřičková, L. (2004): Výskyt měkkýšů na hradě Dívčím Kameni. In: Storm V., Ed.: Dívčí Kámen – přírodní rezervace a historický vývoj osídlení. 20-21.

Horsák, M., Dvořák L. & Juřičková L. (2004): Greenhouse gastropods of the Czech Republic: current stage of research. Malacological Newsletter 22: 141 – 147.

 

2003

Juřičková, L. (2003): Měkkýči hradů Sion a Vízmburk – sukcese na znovuobjevených zříceninách. Malacologica Bohemoslovaca, 2: 55-57

Juřičková, L. (2003): Hrady jako útočiště zajímavých společenstev měkkýšů. Živa 51 (2): 73-75

Juřičková, L., Ložek, V. (2003): Oxychilus alliarius (Miller, 1882) (Gastropoda, Zonitidae) in the Czech Republic. Acta Soc. Zool. Bohem. 67: 183-184

Hlaváč J.Č., Beran L., Dvořák L., Horsák M., Juřičková L. & Vrabec V. 2003: Měkkýši Českého lesa  - III. Kateřinská kotlina a severní část Čerchovského lesa (Západní Čechy).[Molluscs of the (Český Les Mts. ) III. Kateřinská kotlina and nothern part of (Čerchovský Les )Western Bohemia]. Silva Gabreta 9:145-166

Dvořák L., Ditrich O. & Juřičková L. 2003: New records of three ruderal snail species (Mollusca: Gastropoda) in South Bohemia. Sbor. Jihočes. Muz. V Čes. Budějovicích, Přír. Vědy, 43: 111-113

Juřičková, L. (2003): Rostlinolékařská terminologie. Charakteristika měkkýšů. Plant health care terminology. Characteristics of molluscs. Příloha Plant Protection Science 39, 4: 1- 28

 

2002

Hlaváč, J. Č., Horsák, M., Beran, L., Dvořák, L., Juřičková, L., Vrabec, V. (2002): Měkkýši Českého lesa – I. Vybrané lokality v severní části (Západní Čechy). – Silva Gabreta, 8:

Juřičková, L. (2002): Měkkýši Šumavy a Pošumaví: modelový příklad hradní malakofauny v oreofytiku. (Molluscs of the Bohemian Forest and its foothills: a model example of the mollusc communities of castle ruins in the oreophyticum). Silva Gabreta, 8: 181-190.

 

2001

Juřičková, L., Horsák M., Beran L. (2001): Check-list of the molluscs (Mollusca) of the Czech Republic. Acta Soc. Zool. Bohem. 65: 25-40.

Juřičková, L. (2001): Invaze slimáků. Lidové noviny, červenec 2001.

 

1999

Juřičková, L. (1999): Nový škůdce našich zahrádek – plzák lusitanský. Dezinfekce Dezinsekce Deratizace VIII, 4: 133-134.

 

1998

Juřičková, L. (1998): Měkkýši Plzně (Mollusca of Plzeň, West Bohemia, Czech Republic). Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír., 96:1-47.

Juřičková, L. (1998): Měkkýši Hradce Králové (Mollusca of Hradec Králové, East Bohemia, Czech Republic). Acta Musei Reginaehradecensis s A., 26: 101-172.

Juřičková, L. (1998): Návrh červeného seznamu měkkýšů České republiky. Část suchozemští měkkýši. Ochrana přírody 53: 234-236.

Juřičková, L. (1998): Setkání českých malakozoologů po sto letech. Ochrana přírody

 

1996

Juřičková, L. (1996): Měkkýší fauna některých chráněných území Prahy. Ochrana přírody 51, 5: 141-143 .

 

1995

Juřičková, L. (1995a): Měkkýší fauna Velké Prahy a její vývoj pod vlivem urbanizace. Natura Pragensis 12/1995. Český ústav pro ochranu přírody. 212 pp.

Juřičková, L. (1995b): Škůdce mezi měkkýši plzák Arion lusitanicus v ČR.Živa XLII(LXXXI), 1: 30.

 

1994

Juřičková, L. (1994): Měkkýší fauna Prahy a její vývoj. Živa XLII(LXXX), 2:78-79 .

Sádlo, J., Král, D., Juřičková, L. (1994): Vyhodnocení míry ekologického ovlivnění působeného činností cementárny Radotín: floristická, faunistická a cenotická skladba ekosystémů. MS, Botanický ústav Průhonice. 60 pp.

 

1988

Juřičková, L. (1988): Měkkýši modelového území v Dalejském údolí. Práce SVOČ Přír. fak. UK Praha. 36 p.

 

Editor:

Juřičková L. (ed.): Malacologica Bohemoslovaca 3 (2005). Sborník k 80. narozeninám RNDr.Vojena Ložka DrSc. Přírodovědecká fakulta UK, Praha. ISBN 80-86561-16-X. 172 pp.