Prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc. 

Se zármutkem oznamujeme, že dne 11. 8. 2018 náhle zemřel ve věku 67 let kolega, vědec a pedagog prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc. "Jeho největší radostí byla posluchárna plná studentů." Prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc. se narodil a žil v Kladně. Vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde následně pracoval, vyučoval a v minulosti také zastával funkci vedoucího katedry. Přednášel zoologii bezobratlých, jak on říkal „bezouše“ v bakalářském studiu i některé speciální přednášky ve studiu magisterském a doktorském. Jeho vědeckou specializací byla srovnávací anatomie, akarologie a půdní biologie, kde studoval hlavně potravní biologii roztočů ve vztahu k půdním mikroskopickým houbám a bakteriím. V tomto zaměření publikoval vědecké práce doma i v zahraničí a vychoval i řadu absolventů. Je autorem či spoluautorem několika učebnic a vědeckých monografií.

 

Vybrané publikace:

Erban T., Klimov P.B., Smrž J., Phillips T.W., Nesvorná M., Kopecký J. & Hubert J. 2016. Populations of Stored Product MiteTyrophagus putrescentiae Differ in Their Bacterial Communities. Front. Microbiol. 12: 1-19.

Smrž J., Soukalová H., Čatská V. & Hubert J. 2016. Feeding Patterns of Tyrophagus putrescentiae (Sarcoptiformes: Acaridae) Indicate that Mycophagy Is Not a Single and Homogeneous Category of Nutritional Biology. J.Ins.Sci. 94: 1-8.

Smrž J., Kováč L., Mikeš J., Šustr V., Lukešová A., Tajovský K., Nováková A., Režňáková P. 2015. Food sources of selected terrestrial cave arthropods. Subterranean Biology 16: 37-46.

Smrž J., Kučera T., Vašků Z. 2015. Food Offer Inside Agroecosystem Soils as an Ecological Factor for Settling Microhabitats by Soil Saprophagous Mites. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 63: 1565-1574.

Dolejš P., Buchar J., Kubcová L. & Smrž J. 2014. Developmental changes in the spinning apparatus over the life cycle of wolf spiders (Araneae: Lycosidae). Invertebr. Biol.133: 281-297.

Hubert J., Nesvorná M., Palevsky E. & Smrž J. 2014. Diseases of prey mites used for mass rearing predatory mites. Acta Hort. 1041: 177-185.

Smrž J. 2013. Methods of studying the feeding habits of saprophagous mites living in soil. Acta Soc. Zool. Bohem. 77: 129-143.

Smrž J., Kováč ź.,  Mikeš J., Lukešová A. 2013. Microwhip Scorpions (Palpigradi) Feed on Heterotrophic Cyanobacteria in Slovak Caves – A Curiosity among Arachnida. Plos One 8: 1-5.

Smrž J. 2010a. Enzyme activities and internal bacteria of saprophagous soil mites (Acari: Oribatida, Acaridida). In: Sabelis, M.W. & Bruin, J. (eds.). Trends in Acarology. Springer, Dordrecht, The Netherlands. pp. 217-219.

Smrž J. 2010b. Nutritional biology of oribatid mites from different microhabitats in the forest. In: Sabelis, M.W. & Bruin, J. (eds.). Trends in Acarology. Springer, Dordrecht, The Netherlands. pp. 213-216.

Smrž J. & čatská V. 2010. Mycophagous mites and their internal associated bacteria cooperate to digest chitin in soil. Symbiosis 52: 33-40.

Symonová  R. & Smrž J. 2009. First Record of Hemocytes and Oenocytes in Freshwater Ostracodes. J. Crust. Biol. 29(1):18-25.

Smrž J. & Soukalová H. 2008. Mycophagous mites (Acari: Oribatida and Acaridida) and their  cooperation with chitinolytic bacteria. In: Bertrand M. Kreiter, S. McCoy, K.D. Migeon A.,Navajas M., Tixier M.-S. Vial L. (eds): Integrative acarology. EURAAC. pp.359-362.

Smrž J. 2007a. Nutritional biology in the oribatid mites (Acari: Oribatida) communities in the different, closely neighbouring microhabitats in the steppe biotope - preliminary report.  In: Tajovský, K., Schlaghamerský, J. &Pizl, V. (eds.). Contributions to Soil Zoology in Central Europe II.. ISB BC AS CR, v.v.i., České Budějovice. pp.153-160.

Smrž J. 2007b. "Nymphes plissées" structure of the cuticle of juveniles of some oribatid mites (Acari: Oribatida). Eur.J.Entomol. 104: 619-629.

Smrž J. 2006a. Microhabitat selection in the simple oribatid community dwelling in epilithic moss cover (Acari: Oribatida).  Naturwisseschaften 93: 570-576.

Smrž J. 2006b. Types of haemocytes in saprophagous soil mites (Acari: Oribatida, Acaridida) and correlation between their presence and certain processes within mites. Eur.J.Entomol. 103: 679-686.

Smrž J. 2005. Predátor na každém kroku. Scientia Praha. 87 str.

Smrž J. 2005: Structure  of  the cuticle  of   some  ptyctimine  oribatids  (Acari: Oribatida). Eur. J. Entomol. 102(1): 89–95.

Smrž J. 2005: Two dwellers of one habitat – two srategies for the different microhabitats. In: Tasovský,K., Schlaghamerský, J. Pizl, V. (eds). Soil zoology in Central Europe. Pp.149-153.

Smrž J. & Norton R.A. 2004: Food selection and internal processing in Archegozetes longisetosus (Acari: Oribatida). Pedobiologia 48: 11-120.

Smrž J. 2003: Microanatomical and biological aspects of bacterial associations in Tyrophagus putrescentiae (Acari: Acaridida). Exp. Appl. Acarol. 28 31,105-113.

Smrž J. 2002: The excrement analysis - the useful tool for the biological and autecological studies in soil zoology. In: Tajovský, K., Balík, V., Pižl, V. (eds.), Studies on Soil Fauna in Central Europe. Proc. 6th CEWSZ, ISB AS CR, České Budějovice, pp. 185-189.

Smrž J. 2002: Nutritional biology: the basic step in the autecological studies (multi-methodical approach). Eur. J. Soil Biol. 38: 35-38.

Smrž J. 2002: Microanatomical and microbiological characteristics of the quiescent state of Scutovertex minutus (Acari: Oribatida). Exp. Appl. Acarol. 27: 103-112.

Smrž J. 2001: Effects of moisture regime on the nutritional biology of saprophagous soil mites (Oribatida and Acaridida). In: Acarology. Halliday,R.B., Walter,D.E., Proctor,H.C., Norton,R.A., Colloff,M.J.(eds.).CSIRO Publ. Melbourne. pp.266-268.

Hajmová M. & Smrž J. 2001: Reproductive and nutritional biology of Tectocepheus velatus (Acari: Tectocepheidae). In: Acarology. Halliday,R.B., Walter,D.E., Proctor,H.C., Norton,R.A., Colloff,M.J.(eds.).CSIRO Publ. Melbourne. pp.255-263.

Smrž J. & Materna J. 2000. The dynamics of glycogen deposition within the parenchyma tissue of Melanozetes meridianus (Acari: Oribatida). Pedobiologia 44: 175-185.

Smrž J. 2000: A modified test for chitinase an cellulase activity in soil mites. Pedobiologia 44: 186-189.

Smrž J.1999: The first record of Eremobelba geographica (Acari: Oribatida) in the Czech Republic with notes on the oribatid communities of selected meaows in southern Moravia. Acta Soc. zool. bohem. 62: 363-366.

Smrž, J. , Kocourková, J., 1999. Mite communities o two epiphytic lichen species (Hypogymnia physodes and Parmelia sulcata) in the Czech Republic. Pedobiologia 43: 385-390.

Smrž J. 1998: Interactions between oribatid and micro-organisms: A complex method of study. Appl.Soil Ecol. 9: 109-110.

Smrž J. 1996: Some aspects of the life strategy of oribatid mites. In: Mitchell,R., Horn, D.J., Needham, G.R. & Welbourn, W.C. (Eds.). Acarology IX. Ohio biol.Survey, Columbus, Ohio. pp. 551-555.

Smrž J. 1995: Free cells in the body cavity of oribatid mites (Acari: Oribatida). Pedobiologia 39: 488-495.

Smrž J. & Trelová M. 1995: The associations of bacteria an some soil mites (Acari: Oribatida and Acaridida). Acta Zool. Fenn. 196: 120-123.

Smrž J. 1994: Survival of Scutovertex minutus (Koch) (Acari: Oribatida) under differing humidity conditions. Pedobiologia 38: 448-454.

Smrž J. 1992a: Some adaptive features in the microanatomy of moss-dwelling oribatid mites (Acari: Oribatida) with respect to their ontogenical development. Pedobiologia 36: 306-320.

Smrž J. 1992b: The ecology of the microarthropod community inhabiting the moss cover of roof. Pedobiologia 36: 331-340.

Smrž J., Svobodová J. & Čatská V. 1991: Synergetic participation Tyrophagus putrescentiae (Schrank) (Acari, Acaridida) and its associated bacteria on the destruction of some soil micromycetes. J.appl.Ent. 111: 206-210.

Smrž J. 1989: Internal anatomy of Hypochthonius rufulus (Acari, Oribatida). J. Morphol. 200: 215-230.

Smrž J. & Jungová E. 1989: The ecology of a field population of Tyrophagus putrescentiae (Acari, Acaridida). Pedobiologia 33: 183-192.

Smrž J. & Čatská V. 1987: Food selection of the field population of Tyrophagus putrescentiae (Schrank) (Acari, Acaridida). Z. angew. Entomol. 104(4): 329-335.

 

Knihy:

Smrž J. 2013: Základy biologie, ekologie a systému bezobratlých živočichů. Karolinum Praha

Malenisky M., Smrž J. & Škoda B. 2004: Přírodopis, Natura Praha. 

Smrž J. & Hůrka K. 2004:  Zoologie. In: Rosypal, S., Nový přehled biologie. Scientia, 158-171;72-519.

Smrž J., Horáček I. & Švátora M. 2004: Biologie živočichů.  Fortuna, Praha, 207 str.