Diplomní zaměření  Zoologie bezobratlých
studijní poradce: prof.RNDr.Jaroslav Smrž, CSc.

    Podrobnou radu jakým způsobem vybírat předměty do 1. a 2. ročníku, v případě že uvažujete o dalším pokračování svého studia na naší katedře, naleznete na naší hlavní stránce (viz *** Aktuální informace pro první ročníky ***).

V rámci doporučených studijních povinností si můžete zapisovat i jiné přednášky (viz Karolínka). V každém případě doporučujeme již na začátku studia konzultaci se studijním poradcem a zejména pak se svým případným školitelem.

Nabídka bakalářských a diplomových prací

Protista

Malakologie

Arachnologie

Akarologie

 

 

 

 

 

 

Výuka:

Zoologie bezobratlých (schema přednášky + doporučená literatura) 

Zoologie bezobratlých BOZP & PRGEOBI (schema přednášky + doporučená literatura) 

 

prezentace k praktiku ze zoologie bezobratlých:

                            (Prorifera-Bryozoa, pitva žížaly, pitva plzáka, členovci 1, pitva raka a švába, entomologie)

 

Speciální zoologie bezobratlých

Půdní biologie

Biologie půdních a terestrických bezobratlých - syllabus

Akarologie - syllabus

Arachnologie

Terénní cvičení ze zoologie

Malakologie

Turnusové praktikum: Mořská fauna

Seminář 'Mořská fauna Středomoří'

Exkurze 'Mořská fauna Středozemí'

 

(další bude přidáno)