PROGRAM SEMINÁŘŮ na letní semestr 2018/2019

Semináře se konají v úterý od 15.00, v místnosti 312 (pokud není uvedeno jinak).

 

19.2.    K. Berková, A. Tymich, M. Hiřman: prezentace studentských prací

 

26.2.    T. Pánek (PřF UO): Heterotrofní volně žijící prvoci a jejich význam při studiu evoluce eukaryot

           

5.3.      V. Pižl (Ústav půdní biologie, Biologické centrum AV ČR): žížaly 2. část

 

12.3.    od 13:00 hod - Výroční seminář věnovaný přehledu vědecké aktivity doktorandů oboru zoologie

            (Velká zoologická posluchárna + okolí)

 

19.3.    M. Jankásek, J. Simonová: magisterké prezentace

(společně s odd. entomologie, Entomologická posluchárna)

 

26.3.    I. Čepička, L. Juřičková, F. Šťáhlavský: Prezentace odd. zoologie bezobratlých

a vzpomínka na prof. Smrže

(celokatedrový seminář, Velká zoologická posluchárna)

 

2.4.      Univerzitní Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity se představuje

(společně s katedrou ekologie a botaniky, Velká zoologická posluchárna)

 

R. Tropek (Dept. of Ecology): Does biodiversity stand on the shoulders of giants? Disturbances by forest elephants in rainforests of Mount Cameroon

V. Soukup (Dept. of Zoology): Uncovering mysteries of oropharyngeal morphogenesis

T. Urfus (Dept. of Botany): Polyploid evolution: the ultimate way to grasp the nettle (Urtica dioica)

M. Bartuška (Inst. for Environmental Studies): Soil organic matter and its fractions in soil

                              

9.4.      J. Rotterová: průběh doktorského studia

 

16.4.    P. Nguyen (JČÚ a ENTÚ České Budějovice): Butterfly phylogenomics at multiple levels: new approaches to answer some old questions in butterfly biology

(společně s katedrou ekologie a odd. entomologie, Velká zoologická posluchárna)

 

23.4.    J. Hrček (ENTÚ České Budějovice): parasitoidi octomilek

(společně s odd. entomologie, Entomologická posluchárna)

 

29.4.    speciální přednáška A. Rogera z Halifaxu v BIOCEVu - bude upřesněno

 

30.4.    O. Sedláček (Katedra ekologie PřF UK): Animal species reintroductions – a useless hobby or an appropriate tool in nature conservation?

(společně s katedrou ekologie, Velká zoologická posluchárna)

 

7.5.      J. Zrzavý (JČÚ): Kladistika v historické perspektivě a vzpomínka na prof. Štyse

(celokatedrový seminář, Velká zoologická posluchárna)