PROGRAM SEMINÁŘŮ na letní semestr 2016

Semináře se konají v úterý od 15.00, v místnosti 312 (pokud není uvedeno jinak).

 

 

  4.10.  I. Čepička, L. Juřičková, J. Smrž, F. Šťáhlavský – Novinky našich výzkumných týmů

 

11.10.  I. Čepička – Homologie cytoskeletu napříč eukaryotickou diverzitou - co nám genomy neřeknou

 

18.10.  J. Rotterová – Detekce symbiotických prokaryot u vybraných skupin anaerobních nálevníků a jejich diverzita

 

25.10.  J. Bulantová (katedra parazitologie) – Velký Bolevecký rybník - příběh outdoorové laboratoře pro ptačí schistosomy

 

  1.11.  P. Režňáková – Teorie půdních mikrobiotopů

 

  8.11.  P. Dolejš (Národní muzeum) – Zoologie bezobratlých v NM

 

15.11.  O. Korábek - Fylogeografie rodu Helix

 

22.11.  Univerzitní Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity se představuje

(společně s katedrou ekologie a botaniky) - (Krajinova posluchárna, Benátská 2)

 

Tomáš Urfus (katedra botaniky): Jak uchopit kopřivu dvoudomou?

Martina Johnson Pokorná (kat. ekologie): Evoluce pohlavních chromosomů u ještěrů včetně draků

David Svoboda (katedra botaniky): Herbivorie a lišejníky

Petr Šípek (katedra zoologie): Sukces hmyzích společenstev na mršinách drobných bezobratlých

 

29.11.  J. Simonová, J. Menšík, A. Šilhavá, G. Přibáňová – představení studentských prácí

 

  6.12.  A. Alaverdyan, M. Hiřman, P. Just – magisterské a disertační práce

 

13.12.  J. Plíšková, H. Svojanovská – disertační práce

 

20.12.  Operativní záloha