PROGRAM SEMINÁŘŮ na zimní semestr 2018/2019

Semináře se konají v úterý od 15.00, v místnosti 312 (pokud není uvedeno jinak).

 

 

  2.10.   I. Čepička, L. Juřičková, F. Šťáhlavský – Novinky našich výzkumných týmů

 

  9.10.   K. Klass: Insect genitalia -  Archaeognatha, morphological interpretations , and early evolution

(společně s odd. Entomologie)

(Entomologická posluchárna)

 

16.10.   L. Juřičková: Východozápadní gradient v holocénní sukcesi měkkýšů temperátní Evropy

 

23.10.   J. Uhlíková (AOPK Praha): Bobr nebo Zlobr ? Problematický návrat největšího evropského hlodavce.

(společně s odd. obratlovců)

(Velká zoologická posluchárna)

 

30.10.   volno

 

  6.11.   O. Korábek (AOPK Praha): Co nového u hlemýžďů

 

13.11.   od 13:00 seminář věnovaný hodnocení PGS studentů

 

od 15:00 D. Storch (Katedra ekologie) Neznámá známá nosná kapacita prostředí: Regulace počtu jedinců v populacích a druhů ve společenstvech v proměnlivém světě

(Krajinova posluchárna, Benátská 2)

 

20.11.   Univerzitní Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity se představuje

(společně s Katedrou botaniky a ekologie)

(Krajinova posluchárna, Benátská 2)

 

27.11.   K. Kodejš a K. Bubeníková: Anchored Hybrid Enrichment a Ultra Conserved Elements – nová etablovaná fylogenomická metoda v entomologii.

(společně s odd. Entomologie)

(Entomologická posluchárna)

 

  4.12.   T. Kosová, A. Kocurková, K. Berková: prezentace malakologických studentských prací

 

11.12.   G. Přibáňová, A. Šilhavá, H. Rothová: prezentace arachnologických studentských prací

 

18.12.   D. Frynta a spol.: Spolupráce s Univerzitou v Baku, Ázerbájdžán

(celokatedrový seminář)

(Velká zoologická posluchárna)