PhD. students

Céza Vít: Morfologická a molekulární diverzita endobiotických a volně žijících trichomonád. e-mail: vitsmola@centrum.cz (Supervisor: Čepička I.)

Hanousková Pavla: Morfologická a molekulární charakterizace nově objevených linií anaerobních protist. e-mail: hanouskova.pavla@centrum.cz (Supervisor: Čepička I.)

Hiřman Matyáš:  Evoluční dynamika karyotypové diferenciace sekáčů (Arachnida: Opiliones). e-mail: M.Hirman5@gmail.com (Supervisor: Šťáhlavský F.).

Holubová Anna: Adaptivní a neadaptivní znaky na ulitách suchozemských měkkýšů. e-mail: Evolution8@seznam.cz (Supervisor: Juřičková L.).

Just Pavel:  Syntéza taxonomických metod pro výzkum diverzity štírků. e-mail: paveljustik@seznam.cz (Supervisor: Šťáhlavský F.)

Kocurková Alena: Sukcese měkkýších společenstev v lomech Českého krasu. e-mail: Alyk.B@centrum.cz (Supervisor: Juřičková L.)

Kosová Tereza: Fylogeografie a kvartérní historie středoevropského rodu Monachoides (Gastropoda: Pulmonata). e-mail: teryfly@gmail.com (Supervisor: Juřičková L.)

Kotyk Michael: Diverzita střevních bičíkovců u švábů (Blattodea). e-mail: m.kotyk@seznam.cz (Supervisor: Čepička I.).

Podroužková Štěpánka: Význam stream-koridorů pro šíření měkkýšů. e-mail: stepanka.sevcikova@email.cz (Supervisor: Juřičková L.).

Režňáková Petra: Úloha ubiquista a specialisty v invazi a osídlování mikrohabitatů. e-mail: cheeptricks@centrum.cz (Supervisor: Smrž J.)

Rotterová Johana: Anaerobic ciliates as a model group for studying the biodiversity and symbioses in anoxic environments. e-mail: johana.rotterova@natur.cuni.cz  (Supervisor: Čepička I.)

Říhová Dagmar: Vliv morfometrických a mikrostrukturálních charakteristik na rozklad plžů v lesních ekosystémech. e-mail: Branta.bernicla@seznam.cz (Supervisor: Juřičková L.)

Smejkalová Pavla: Anaerobní střevní prvoci hmyzu. e-mail: pvl.smejkalova@seznam.cz (Supervisor: Čepička I.)

Svojanovská Hana: Karyotypová evoluce sekáčů (Arachnida: Opiliones). e-mail: svojanovska.hanka@seznam.cz (Supervisor: Šťáhlavský F.)

Škodová Jana: Konchometrická analýza fosilních zrnovek (Pupilla spp.): taxonomické a ekologické implikace implications. e-mail: javesko@centrum.cz (Supervisor: Juřičková L.).

Štundlová Jana: Mechanizmy karyotypové evoluce u štírů (Arachnida: Scorpiones).  e-mail: pliskovj@natur.cuni.cz (Supervisor: Šťáhlavský F.)

Táborský Petr: Evoluční význam volně žijících anaerobních protist. e-mail: taborsky.1988@gmail.com (Supervisor: Čepička I.).

 

Bc. and MSc. students:

Alaverdyan Argam: Možnosti využití cytogenetických metod v taxonomii pavoukovcu (Arachnida). e-mail: alaverdyanargam@gmail.com  (Supervisor: Šťáhlavský F.)

Jankásek Marek: Karyotypová evoluce skupiny Dictyoptera.  e-mail: marek.jankasek@natur.cuni.cz (Supervisor: Šťáhlavský F.).

Menšík Jakub: Holocénní sukcese lesní měkkýší fauny Evropy.  e-mail: mensa7@seznam.cz (Supervisor: Juřičková L.).

Přibáňová Gabriela: Mají neonikotinoidy subletální efekt na migrační potenciál pavouků? e-mail: gpribanova@seznam.cz (Supervisor: Řezáč M.).

Šilhavá Alena: Evoluční dynamika NORů řádu štírků (Arachnida: Pseudoscorpiones). e-mail: silhava1@natur.cuni.cz  (Supervisor: Šťáhlavský F.)

Valdecká Miriam: Aphidofágie u polyfágních predátorů. e-mail: ValdeckaM@email.cz (Supervisor: Řezáč M.).