Mikroskopy katedry zoologie PřF UK

Mikroskop Olympus AX 70 Provis
FLU mikroskop Olympus s konfokálním nástavcem AX 70 Provis Umístění: 205
Odpovědná osoba: Prof. Jaroslav Smrž, tel. 1840Mikroskop Opton Axiophot
Mikroskop Opton Axiophot, film. kamera
Umístění: 231
Odpovědná osoba: Dr. Pavel Němec, tel. 1855Mikroskop Olympus BX 51
Badatelský mikroskop Olympus BX 51, FLU, digitální kamera Spot
Umístění: 231
Odpovědná osoba: Dr. Pavel Němec, tel. 1855Stereolupa Olympus SZX 12
Stereolupa Olympus SZX 12 + digitální kamera.
Umístění: 202
Odpovědná osoba: Dr. Robert Černý, tel. 1851Stereolupa Olympus SZX 9
Stereolupa Olympus SZX 9 + digitální fotoaparát Olympus Camedia
Umístění: 121
Odpovědná osoba: Dr. David Král, tel. 1837