DOKTORSKÉ STUDIUM

 
Podmínkou přijetí je vysokoškolské vzdělání magisterského nebo jemu naroveň postaveného stupně v příslušném oboru nebo oboru příbuzném a úspěšné vykonání přijímacího pohovoru. Při přijímacím pohovoru musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný obor a předpoklady k samostatné vědecké práci. Součástí přijímacího řízení je i zjištění zájmu uchazeče o zpracování konkrétního tématu u konkrétního školitele.
 
Zásady doktorandského studia zoologie na PřF UK (PDF)