CHEMIE PEVNÝCH LÁTEK  a  NANOMATERIÁLŮ

English

 

Členové:

  • Prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
  • Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc.
  • Doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
 

  • RNDr. Daniel Nižňanský, Ph.D.

Oblasti výzkumu:

 
nové materiály obsahující vodíkové vazby se zajímavými fyzikálními vlastnostmi (např. materiály pro nelineární optiku, protonové vodiče ...)   nanočástice a nanokompozity pro magnetické a optické aplikace

MATERIÁLY PRO NELINEÁRNÍ OPTIKU
 
LABORATOŘ NANOMATERIÁLŮ

 


Seznam vybraných publikací