#define D_FRONT 1
#define D_STOP 0
#define D_BACK 2

//pocet cyklu
long cycle;

//Kalibracni data
int track_left_minspeed = 32;
int track_right_minspeed = 32;
int track_left_maxspeed = 255;
int track_right_maxspeed = 100;

//smery otaceni pasu
int track_left = D_STOP;
int track_right = D_STOP;

//rychlosti... pokud se rovnaji, snazime se jet podle odometrie rovne.

int track_left_speed = 0;
int track_right_speed = 0;

//zastavili sme kvuli prekazce?

int ir_proximity = 0;

class Smoother
{
public:
  Smoother(int velikost);
  Smoother();
  void nastav(int velikost);
  void zapis(int kolik);
  int precti();
private:
  int pvelikost;
  int velikost;
  int zaznamy[20];
  int index;
  int soucet;
};

Smoother::Smoother(){
  nastav(10);
}

Smoother::Smoother(int velikost){
  nastav(velikost);
}

void Smoother::nastav(int pvelikost){
  velikost = pvelikost;
  if (velikost > 20)
    velikost = 20;
  for (index = 0; index < velikost; index ++)
    zaznamy[index] = 0;
  index = 0;
  soucet = 0;
  Serial.println("nastaveno");
}

void Smoother::zapis(int kolik){
  soucet = soucet - zaznamy[index];
  zaznamy[index] = kolik;
  soucet = soucet + kolik;
  index++;

  if (index >= velikost)
    index = 0;    
}

int Smoother::precti(){
  return soucet/velikost;
}

//odometricky bordel
class Odometr
{
public:
  Odometr(int apin);
  int Cti(int mydir, int otherdir);
  long total_distance;
private:
  int last_color, color, last_reading, reading, pin;
  //    int mydir, otherdir;
  long last_drive_cmd_distance;
  long last_odo_cmd_distance;
  int _zjisti_barvu(int reading);
};

Odometr::Odometr(int apin){
  pin = apin;
  //Konstruktor. Nacte nejakou hodnotu abysme nezacinali s jednim krokem
  last_color, color, last_reading, reading = 0;
  last_reading = analogRead(pin);

  last_color = _zjisti_barvu(last_reading);
}

int Odometr::_zjisti_barvu(int reading){
  if (reading+last_reading < 800 ){
    //cerna
    color = 1;
  }
  else 
    if (reading+last_reading > 1100 ){
    //bila
    color = 2;
  }
  else {
    color = 0;
  }

  last_reading = reading;
  return color;
}

int Odometr::Cti(int mydir, int otherdir){
  //Precte hodnotu ze senzoru. Pokud se nezmenila vrati nulu
  //pokud se zmenila barva tak vrati +-1 podle smeru.
  last_color = color;
  reading = analogRead(pin);

  color = _zjisti_barvu(reading);

  if (last_color != color and color != 0) {
    //...zmenila se barva na kolecku

    //pokud je pas ve stavu D_STOP tak bereme smer z opacneho pasu,
    //protoze nas tahne. Jinak nas asi nekdo postrkuje, takze nezname smer.
    if (mydir == D_STOP) {
      mydir = otherdir;
    }
    if (mydir == D_STOP) {
      return 0;
    }
    if (mydir == D_FRONT) {
      return 1;
    }
    else {
      return -1;
    }
  }
  return 0;
}Odometr odometr_left = Odometr(2);
Odometr odometr_right = Odometr(1);

int odo_stopper = 0;

Smoother ir_left = Smoother();
Smoother ir_right = Smoother();

//zmackl nekdo cervene tlacitko?
int infire = false;

//mereni na jednotlivejch pasech
long odo_left = 0;
long odo_right = 0;

//vracime zmeny od posledniho mereni.
long last_odo_left = 0;
long last_odo_right = 0;

//odo posledniho Dxxxx prikazu
long odo_left_this_cmd = 0;
long odo_right_this_cmd = 0;

long odo_left_last_adj = 0;
long odo_right_last_adj = 0;

//We dont want to do any Dxxxx command for more than 1 second...
unsigned long cmd_time = 0;

void setup()   {                
  // initialize the digital pin as an output:
  pinMode(2, OUTPUT); //l low BK
  pinMode(3, OUTPUT); //l low RD
  pinMode(4, OUTPUT); //r low RD
  pinMode(5, OUTPUT); //r low BK
  pinMode(22, OUTPUT); //l high BK
  pinMode(23, OUTPUT); //l high RD
  pinMode(24, OUTPUT); //r high RD
  pinMode(25, OUTPUT); //r high BK

  pinMode(26, INPUT); //big red button

  digitalWrite(2, LOW);
  digitalWrite(3, LOW);
  digitalWrite(4, LOW);
  digitalWrite(5, LOW);
  digitalWrite(22, LOW);
  digitalWrite(23, LOW);
  digitalWrite(24, LOW);
  digitalWrite(25, LOW);
  Serial.begin(9600);

}

int moving(){
  return ((track_right != D_STOP) or (track_left != D_STOP));
}


void leva_vpred(int kolik) {
  if (!infire){
    if (track_left != D_FRONT) {
      digitalWrite(2, LOW);
      digitalWrite(23, LOW);
      delay(10);
      digitalWrite(22, HIGH);
    }
    analogWrite(3, kolik);
    track_left = D_FRONT;
  }
}

void leva_vzad(int kolik) {
  if (!infire){

    if (track_left != D_BACK) {
      digitalWrite(3, LOW);
      digitalWrite(22, LOW);    
      delay(10);
      digitalWrite(23, HIGH);    
    }
    analogWrite(2, kolik);
    track_left = D_BACK;
  }
}

void prava_vpred(int kolik) {
  if (!infire){

    if (track_right != D_FRONT) {
      digitalWrite(5, LOW);
      digitalWrite(24, LOW);
      delay(10);
      digitalWrite(25, HIGH);
    }
    analogWrite(4, kolik);
    track_right = D_FRONT;
  }
}

void prava_vzad(int kolik) {
  if (!infire){

    if (track_right != D_BACK) {
      digitalWrite(4, LOW);
      digitalWrite(25, LOW);    
      delay(10);
      digitalWrite(24, HIGH);    
    }
    analogWrite(5, kolik);
    track_right = D_BACK;
  }
}

void prava_stop(){
  digitalWrite(24, LOW);
  digitalWrite(25, LOW);
  delay (10);
  digitalWrite(4, HIGH);
  digitalWrite(5, HIGH);
  track_right = D_STOP;
}

void leva_stop(){
  digitalWrite(22, LOW);
  digitalWrite(23, LOW);
  delay (10);
  digitalWrite(2, HIGH);
  digitalWrite(3, HIGH);
  track_left = D_STOP;
}

void b_stop(){
  odo_stopper = 0;
  prava_stop();
  leva_stop();
}

void brb_read(){
  if (digitalRead(26) == 1) {
    infire = true;
    b_stop();
  }
}

void return_ok(){
  if (infire) {
    Serial.println("ON FIRE");
  }
  else 
    if (ir_proximity) {
    Serial.println("HALTED");
    ir_proximity = false;
  }
  else  {
    Serial.println("OK");
  }
}

void read_serial(){
  if (Serial.available()){
    //precteni a narobeni prikazu ze seriaku
    char incomingByte = Serial.read();
    switch (incomingByte){
    case 'N':
      {
        infire = false;
        return_ok();
        break;
      }
    case 'S':
    case 's':
      {
        b_stop();
        return_ok();
        break;
      }
    case 'O':
      {
        Serial.print(odo_left-last_odo_left, DEC);
        Serial.print(",");
        Serial.print(odo_right-last_odo_right, DEC);
        Serial.println("");
        last_odo_left = odo_left;
        last_odo_right = odo_right;
        break;
      }      
    case 'P':
      {
        Serial.print(ir_left.precti(), DEC);
        Serial.print(",");
        Serial.print(ir_right.precti(), DEC);
        Serial.println("");
        break;
      }
    case 'F':
      {
        int osdelta = 0;
        odo_left_this_cmd = odo_left;
        odo_right_this_cmd = odo_right;
        
        delay(10);
        while (Serial.available()){
          odo_stopper = odo_stopper * 10;
          osdelta = Serial.read();
          if (osdelta > 58 or osdelta < 48) {
            break;
          } else {
            odo_stopper = odo_stopper + osdelta - 48;
          }
        }
        return_ok();
        break;          
      };
        
    case 'D':
      {
        delay(10);

        odo_left_this_cmd = odo_left;
        odo_right_this_cmd = odo_right;

        char l_kam = Serial.read();
        int l_kolik = Serial.read() - 48;
        char r_kam = Serial.read();
        int r_kolik = Serial.read() - 48;

        if (r_kolik == 0) {
          r_kam = 'f';
        }

        if (l_kolik == 0) {
          l_kam = 'f';
          leva_stop();
        }
        else {
          if (l_kam == 'F' || l_kam == 'f') {
            if (l_kam == r_kam) {
              leva_vpred(map(l_kolik, 0,9, track_left_minspeed, track_left_maxspeed));
            }
            else {
              leva_vpred(map(l_kolik, 0,9, track_left_minspeed, 255));
            }
            track_left_speed = l_kolik;
          }
          else if (l_kam == 'R') {
            if (l_kam == r_kam) {
              leva_vzad(map(l_kolik, 0,9, track_left_minspeed, track_left_maxspeed));
            }
            else {
              leva_vzad(map(l_kolik, 0,9, track_left_minspeed, 255));
            }
            track_left_speed = - l_kolik;
          }
          else {
            b_stop();
            Serial.println("Err L");
            return;
          }
        }
        if (r_kolik == 0) {
          prava_stop();
        }
        else {
          if (r_kam == 'F' || r_kam == 'f') {
            if (l_kam == r_kam) {
              prava_vpred(map(r_kolik, 0,9, track_right_minspeed, track_right_maxspeed));
            }
            else {
              prava_vpred(map(r_kolik, 0,9, track_right_minspeed, 255));
            }
            track_right_speed = r_kolik;
          }
          else if (r_kam == 'R') {
            if (l_kam == r_kam) {
              prava_vzad(map(r_kolik, 0,9, track_right_minspeed, track_right_maxspeed));
            }
            else {
              prava_vzad(map(r_kolik, 0,9, track_right_minspeed, 255));
            }
            track_right_speed = -r_kolik;
          }
          else {
            b_stop();          
            Serial.println("Err R");
            return;
          }
        }
        cmd_time = millis();
        return_ok();
        break;
      }
    case 'w':
    case 'W':
      {
        Serial.println("time;speedl,speedr;mapped_speedl,mapped_speedr;odo_left,odo_right;odo_left_this_cmd,odo_right_this_cmd;track_left,track_right;max_speed_l,max_speed_r;cycle;infire");
        Serial.print(millis());
        Serial.print(";");
        Serial.print(track_left_speed);
        Serial.print(",");
        Serial.print(track_right_speed);
        Serial.print(";");
        Serial.print(map(abs(track_left_speed), 1,9, track_left_minspeed, track_left_maxspeed));
        Serial.print(",");
        Serial.print(map(abs(track_right_speed), 1,9, track_right_minspeed, track_right_maxspeed));
        Serial.print(";");
        Serial.print(odo_left);
        Serial.print(",");
        Serial.print(odo_right);
        Serial.print(";");
        Serial.print(odo_left_this_cmd);
        Serial.print(",");
        Serial.print(odo_right_this_cmd);
        Serial.print(";");
        Serial.print(track_left);
        Serial.print(",");
        Serial.print(track_right);
        Serial.print(";");
        Serial.print(track_left_maxspeed);
        Serial.print(",");
        Serial.print(track_right_maxspeed);
        Serial.print(";");
        Serial.print(cycle);
        Serial.print(";");
        Serial.print(infire);
        Serial.println("");
      }
    }
  }
}

void read_odometry(){
  int debug = false;
  odo_left = odo_left + odometr_left.Cti(track_left, track_right);
  odo_right = odo_right + odometr_right.Cti(track_right, track_left);


  //kompenzace rozdilne rychlosti pasu. Provadi se jenom pokud jedeme rovne
  //tak nejak po kazdych 10 snimnutich zmenach.
  if (track_left_speed == track_right_speed) {

    if ((odo_left-odo_left_this_cmd-odo_left_last_adj) > 20){
      //rozdil v poctu zaznamenanych zmen barvy. Pokud je > 0 je levy pas rychlejsi
      int sdiff = (odo_left-odo_left_this_cmd-odo_left_last_adj) - (odo_right-odo_right_this_cmd-odo_right_last_adj);
      if (sdiff > 2) {
        if (debug) Serial.println("Adjusting +");

        //zrychli pravy pas, pokud to nejde tak spomal levy.
        if (track_right_maxspeed < 255) {
          track_right_maxspeed += 10;
          if (track_right_maxspeed > 255) {
            track_right_maxspeed = 255;
          }
        }
        else {
          track_left_maxspeed -= 10;
          if (track_left_maxspeed < 80) {
            track_left_maxspeed = 80;
          }
        }
      }
      else if (sdiff < 2) {
        if (debug) Serial.println("Adjusting -");

        if (track_left_maxspeed < 255) {
          track_left_maxspeed += 10;
          if (track_left_maxspeed > 255) {
            track_left_maxspeed = 255;
          }
        }
        else {
          track_right_maxspeed -= 10;
          if (track_right_maxspeed < 80) {
            track_right_maxspeed = 80;
          }
        }

      }
      odo_left_last_adj = odo_left-odo_left_this_cmd;
      odo_right_last_adj = odo_right-odo_right_this_cmd;
    }
  }
}

// the loop() method runs over and over again,
// as long as the Arduino has power
void loop()                    
{
  cycle++;
  //check big red button
  brb_read();
  // read serial port and execute commands
  read_serial();
  // read odometry and adjust speed limits when it makes sense
  read_odometry();
  
  if (odo_stopper > 0) {
    if (odo_stopper < max( abs(odo_left-odo_left_this_cmd), abs(odo_right-odo_right_this_cmd)) ){
      b_stop();
      Serial.println("THERE");
      odo_stopper = 0;
    }
  }
  
  //check proximity sensors
  ir_left.zapis(analogRead(3));
  ir_right.zapis(analogRead(4));

  if ((ir_left.precti() > 350) or (ir_right.precti() > 350)) {
    //prekazka pred ir senzory
    if (not ir_proximity)
      Serial.println("HALTED");
    b_stop();
    ir_proximity = true;
  }    
}