Typy adresování

Absolutní adresy

Relativní adresy

Smíšené adresy

Změna typu adresování

Při kopírování vzorců platí

Příklady

V tabulce se zisky a poplatky nejdříve počítáme zisk jako rozdíl příjmů a výdajů.V buňce F6 je tedy vzorec =D6-E6. Použili jsme v něm relativní adresy. Vzorec kopírujeme poklepáním na táhlo F6 do sloupečku Zisk.

V aktivní buňce G6 počítáme vzorcem viditelným na řádku vzorců I5%ní poplatek ze zisku. Pro každý měsíc je totiž nutno adresovat vždy příslušný zisk. Proto je adresa F6 relativní. Pro všechny měsíce je třeba adresovat buňku I5. Proto je adresa I5 absolutní. Další platný tvar tohoto vzorce je např. =$F6*I$5. Stačí, aby se adresa zisku měnila v řádcích. Proto lze zablokovat znakem dolar sloupec F. Řádek adresy I5 musí naopak při kopírování vzorce zůstat zablokován znakem dolar. Proto je užití adresy I$5 správné.

V tabulce s muži a ženami počítáme nejdříve sloupec Celkem. Stači ho vyznačit a klepnout na tlačítko Domů/Úpravy/Automatické shrnutí. V buňce F20 děláme vzorec pro výpočet procent mužů. Sestavíme ho tak, aby po zkopírování do sloupce Ženy% počítal správně. Proto je v něm buňka C20 adresována relativně a buňka E20 smíšenou adresou absolutní ve sloupci.

Příklady adresování