Fyziologie bakterií MB140P34
(Přednáška je společně s praktikem určena pro studenty magisterského studia mikrobiologie a dalších magisterských oborů)
Přednášející: doc. Jaroslava Svobodová
Cvičící: doktorandi Jana Beranová, Radovan Fišer
Sylabus a anotace MB140P34
Katedra genetiky a mikrobiologie PřFUK
  • Praktiku předchází test organizovaný přednášející doc. Svobodovou (podrobnosti na přednášce)
  • Při praktikách se výsledky zaznamenávají do předem připravených protokolů (*.doc)
  • Návody k úlohám - soubory ke stažení
  • Místo konání - učebna Mikrobiologického praktika B9 (Viničná 5, první patro vpravo na konci chodby, č. dveří 102)
  • Cvičení probíhá ve dvou turnusech v termínech 1.11. - 4.11. a 8.11. - 11.11. 2011
  • Povinné vybavení: laboratorní plášť, přezutí, psací potřeby, vytištěné návody k úlohám (odkaz výše). Praktikum začíná vždy v 9 hodin, probíhá od úterý do pátku. Rozvrh úloh je následující: úterý - úloha 10, středa - úloha 11, čtvrtek - úloha 14. Pátek je určen k dopracování protokolů. Praktikum končí jejich odevzdáním. Je velmi výhodné během celého praktika využívat vlastních notebooků, do kterých se zapisují průběžně získaná data. Během vyhodnocování se vytvářejí grafy a některými daty se prokládá přímka pomocí lineární regrese. K tomu lze použít následující programy: MS Excel, Gnumeric, Origin, Qtiplot, Fityk, Gnuplot nebo R (OpenOffice nemusí vyhovět).
  • V případě dotazů pište na beranov2(at)natur.cuni.cz nebo fiserr(at)natur.cuni.cz