Fluorescenční spektroskopie v biologii MB140C75
(pro bakalářské studium biologie, navazující magisterské obory a doktorandy různých oborů)
Přednášející a cvičící: Ivo Konopásek, Radovan Fišer, Petra Lišková
Sylabus a anotace MB140C75
  • Praktikum je určeno všem, kteří používají nebo perspektivně budou požívat fluorescenční techniky včetně fluorescenční a konfokální mikroskopie a všem zájemcům o fluorescenční metody. Praktikum zahrnuje kolem patnácti úloh.
  • Před praktikem je nutno absolvovat úvodní přednášku o základech fluorescence a jednotlivých technikách. Vlastnímu praktiku předchází test v prostředí Moodle, který vychází z úvodní přednášky.
  • Pro samotné praktikum je nutné mít vlastní notebook s Wi-Fi připojením (do dvojice).