RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.      
  Katedra analytické chemie, č. 118
  tel. +420 221 951 229
  e-mail: tomas.krizek@natur.cuni.cz
  konzultační hodiny: flexibilní, po předchozí dohodě e-mailem

VÝUKA
Cvičení z analyticke chemie I (a)
Cvičení z analytické chemie II (a)
Praktikum ze separačních metod - úloha CZE
Prezentace a veřejné projevy
Advances in separation science
Základní praktikum z analytické chemie
Teoretické základy analytické chemie


MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT (nebo taky nemuselo...)
Otevřená věda - vědecké stáže pro středo- a vysokoškolské studenty.
Famelab - soutěž pro mladé vědce a vědkyně zaměřená na popularizaci vědy.
Toastmasters - klub zaměřený na veřejné projevy a rozvoj komunikativních dovedností v angličtině.


VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ
Sledování interakcí biomolekul v kapilární elektroforéze a jejich analytické aplikace.


AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ PRÁCE
Dizertační práce:
Development of analytical methods for metabolomics - Mgr. Ondřej Hodek

Diplomové práce:
Využití analytických separačních metod v analýze rostlinných materiálů - Bc. Veronika Holá
Využití kapilární elektroforézy při analýze sacharidové složky glykopeptidů - Bc. Alice Šimonová
Využití analytických separačních metod ve farmaceutické analýze - Bc. Jitka Máchalová
Analytické aplikace kapilární elektroforézy - Bc. Kateřina Čokrtová
Využitie kapilárnej elektroforézy k stanoveniu biologicky aktívnych látok - Bc. Katarína Molnárová

Bakalářské práce:
Vývoj elektroforetických metod stanovení metabolitů - Semen Gogulin
Studie interakce heparinu s tetraargininem pomocí kapilární elektroforézy - Věra Pavlů
Vývoj elektroforetických metod pro analýzu nemrznoucích směsí - Katarína Hamráková
Vliv druhu iontů separačního elektrolytu na stabilitu základní linie v kapilární elektroforéze - Tereza Kolečkářová
Vývoj elektroforetické stanovení síranů v krevní plazmě - Lucie Hnízdilová


OBHÁJENÉ PRÁCE
Dizertační práce:
Chromatographic characterization of polyaniline-coated stationary phases - Mgr. Lukáš Taraba, Ph.D.

Diplomové práce:
Príprava a charakterizácia polyanilínom potiahnutých stacionárnych fáz dopovaných striebrom - Mgr. Viktória Pátereková
Nepřímé stanovení heparinu kapilární elektroforézou - Mgr. Barbora Filounová
Studium komplexace vortioxetinu cyklodextriny a jeho stanovení kapilární elektroforézou - Mgr. Žofie Počtová
Study of interaction between protamine and heparin and its applicability in capillary electrophoresis - Mgr. Eva Martínková
Stanovení protaminů kapilární zónovou elektroforézou - Mgr. Michal Malý
Charakterizace samoorganizujících se molekul a jejich využití v kapilární elektroforéze - Mgr. Ondřej Hodek
Elektroforetické stanovení organických kyselin v průmyslových roztocích - Mgr. Lukáš Taraba
Stanovení enzymové aktivity cellobiasy pomocí kapilární elektroforézy - Mgr. Romana Velvarská

Bakalářské práce:
Studie vlivu protaminu na nepřímé elektroforetické stanovení heparinu - Ondřej Petrák
Stanovení tryptaminu a tryptofanu v biologickém materiálu pomocí kapilární elektroforézy - Bc. Alice Šimonová
Vývoj metody UHPLC pro studium stability venetoclaxu - Bc. Jitka Máchalová
Optimalizace elektroforetického stanovení proteinogenních aminokyselin - Bc. Adéla Pravdová
Optimalizácia elektroforetického stanovenia protamínu a inzulínu - Bc. Katarína Molnárová
Vliv aniontů základního elektrolytu na markery elektroosmotického toku v kapilární elektroforéze - Bc. Kateřina Čokrtová
Srovnání citlivosti bezkontaktní vodivostní detekce a přímé UV detekce při elektroforetickém stanovení N-acetylaminosacharidů - Mgr. Michal Malý
Separace a stanovení možných produktů enzymového štěpení 4-nitrofenyl-N,N'-diacetyl-beta-D-chitobiosidu pomocí kapilární elektroforézy - Mgr. Romana Velvarská
Mobilizace markerů elektroosmotického toku v kapilární elektroforéze - Mgr. Eva Martínková


PUBLIKACE

ResearcherID L-8349-2017 , ORCID 0000-0002-1623-8844, Scopus Author ID 54936071100

Březina K., Duboué-Dijon E., Palivec V., Jiráček J., Křížek T., Viola C. M., Ganderton T. R., Brzozowski A. M., Jungwirth P.:
Can Arginine Inhibit Insulin Aggregation? A Combined Protein Crystallography, Capillary Electrophoresis and Molecular Simulation Study. Journal of Physical Chemistry B 122 (2018) 10069-10076.

Hodek O., Jans U., Yang L. J., Křížek T.:
Chlorpyrifos-methyl oxon hydrolysis and its monitoring by HPLC-MS/MS. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly 149 (2018) 1515-1519.

Taraba L., Křížek T., Kozlík P., Hodek O., Coufal P.:
Protonation of polyaniline-coated silica stationary phase affects the retention behavior of neutral hydrophobic solutes in reverse-phased capillary liquid chromatography. Journal of Separation Science (2018) 2865-3008.

Křížek T., Bursová M., Horsley R., Kuchař M., Tůma P., Čabala R., Hložek T.:
Menthol-based hydrophobic deep eutectic solvents: Towards greener and efficient extraction of phytocannabinoids. Journal of Cleaner Production 193 (2018) 391-396.

Hodek O., Křížek T., Coufal P., Ryšlavá H.:
Online screening of alpha-amylase inhibitors by capillary electrophoresis. Analytical and Bioanalytical Chemistry B (2018) 4213-4218.

Duboué-Dijon E., Delcroix P., Martinez-Seara H., Hladílková J., Coufal P., Křížek T., Jungwirth P.:
Binding of divalent cations to insulin: Capillary electrophoresis and molecular simulations. Journal of Physical Chemistry B 122 (2018) 5640-5648.

Hložek T., Křížek T., Tůma P., Bursová M., Coufal P., Čabala R.:
Quantification of paracetamol and 5-oxoproline in serum by capillary electrophoresis: Implication for clinica toxicology. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 145 (2017) 616-620.

Seydlová G., Pohl R., Zborníková E., Ehn M., Šimák O., Panova N., Kolář M., Bogdanová K., Večeřová R., Fišer R., Šanderová H., Vítovská D., Sudzinová P., Pospíšil J., Benada O., Křížek T., Sedlák D., Bartůněk P., Krásný L., Rejman D.:
Lipophosphonoxins II: Design, Synthesis, and Properties of Novel Broad Spectrum Antibacterial Agents. Journal of Medicinal Chemistry 60 (2017) 6098-6118.

Taraba L., Křížek T.:
Study of polyaniline-coated silica gel as a stationary phase in different modes of capillary liquid chromatography. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly 148 (2017) 1605-1611.

Hodek O., Křížek T., Coufal P., Ryšlavá H.:
Design of experiments for amino acid extraction from tobacco leaves and their subsequent determination by capillary zone electrophoresis. Analytical and Bioanalytical Chemistry 409 (2017) 2383-2391.

Taraba L., Křížek T., Hodek O., Kalíková K., Coufal P.:
Characterization of polyaniline-coated stationary phases by using the linear solvation energy relationships in the hydrophilic interaction liquid chromatography mode using capillary liquid chromatography. Journal of Separation Science 40 (2017) 677-687.

Malý M., Křížek T.:
Determination of protamine and insulin using short-end injection capillary electrophoresis. Chromatographia 79 (2016) 1643-1648.

Taraba L., Křížek T., Kubíčková A., Coufal P.:
Sample pretreatment for the capillary electrophoretic determination of organic acids in chromium(III) plating baths. Journal of Separation Science 38 (2016) 4255-4261.

Gawron E. L., Křížek T., Kowalik M. A., Josowicz M., Janata J.:
Preparation of a carbon-platinum-polyaniline support for atomic metal deposition. Journal of The Electrochemical Society 162 (2015) H432-H427.

Ryšlavá H., Valenta R., Hýsková V., Křížek T., Liberda J., Coufal P.:
Purification and enzymatic characterization of tobacco leaf beta-N-acetylhexosaminidase. Biochimie 107 B (2014) 263-269.

Martínková E., Křížek T., Coufal P.:
Determination of nitrites and nitrates in drinking water using capillary electrophoresis. Chemical Papers 68 (2014) 1008-1014.

Křížek T., Kubíčková A., Hladílková J., Coufal P., Heyda J., Jungwirth P.:
Electrophoretic mobilities of neutral analytes and electroosmotic flow markers in aqueous solutions of Hofmeister salts. Electrophoresis 35 (2014) 617-624.

Křížek T., Doubnerová V., Ryšlavá H., Coufal P., Bosáková Z.:
Offline and online capillary electrophoresis enzyme assays of beta-N-acetylhexosaminidase. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 405 (2013) 2425-2434.

Křížek T., Kubíčková A.:
Microscale separation methods for enzyme kinetics assays. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 403 (2012) 2185-2195.

Kubíčková A., Křížek T., Coufal P., Vazdar M., Wernersson E., Heyda J., Jungwirth P.:
Overcharging in biological systems: Reversal of electrophoretic mobility of aqueous Polyaspartate by mutlivalent cations. Physical Review Letters, 18 (2012) Article number 18610.

Wernersson E., Heyda J., Kubíčková A., Křížek T., Coufal P., Jungwirth P.:
Counterion condensation in short cationic peptides: Limiting mobilities beyond the Onsager-Fuoss theory. Electrophoresis, 33 (2012) 981-989.

Kubíčková A., Křížek T., Coufal P., Wernersson E., Heyda J., Jungwirth P.:
Guanidinium cations pair with positively charged arginine side chains in water. Journal of Physical Chemistry Letters, 2 (2011) 1387-1389.

Svobodová A., Křížek T., Širc J., Šálek P., Tesařová E., Coufal P., Štulík K.:
Monolithic columns based on a poly(styrene-divinylbenzene-methacrylic acid) copolymer for capillary liquid chromatography of small organic molecules. Journal of Chromatography A, 1218 (2011) 1544-1547.

Wernersson E., Heyda J., Kubíčková A., Křížek T., Coufal P., Jungwirth P.:
Effect of association with sulfate on the electrophoretic mobility of polyarginine and polylysine. Journal of Physical Chemistry B, 114 (2010) 11934-11941.

Křížek T., Coufal P., Tesařová E., Sobotníková J., Bosáková Z.:
Pluronic F-127 as the buffer additive in capillary entangled polymer electrophoresis: Some fundamental aspects. Journal of Separation Science, 33 (2010) 2458-2464.

Franc M., Křížek T., Coufal P., Štulík K.:
Differentiation among various kinds of cheese by identification of casein using HPLC-chip/MS/MS. Journal of Separation Science, 33 (2010) 2515-2519.

Hamplová A., Křížek T., Kubíček V., Bosáková Z., Coufal P.:
Comparison of HPLC and CZE methods for analysis of DOTA-like esters - reaction intermediates in synthesis of magnetic resonance constrast agents. Journal of Separation Science, 33 (2010) 658-663.

Křížek T., Breitbach Z. S., Armstrong D. W., Tesařová E., Coufal P.:
Separation of inorganic and small organic anions by CE using phosphonium-based mono- and dicationic reagents. Electrophoresis, 30 (2009) 3955-3963.

Křížek T., Coufal P., Bosáková Z., Tesařová E., Sobotníková-Suchánková J.:
Fyzikální gely v kapilární gelové elektroforéze a jejich uplatnění v analýze bílkovin. Chemické listy, 103 (2009) 130-135.


STÁŽE
Září - prosinec 2008: University of Texas at Arlington, USA (prof. Daniel W. Armstrong)
Využití mono- a dikationických fosfoniových aditiv do základního elektrolytu pro separaci anorganických a malých organických aniontů pomocí kapilární elektroforézy.

Únor 2012: Institut für Pharmazeutische Wissenschaften, Karl-Franzens-Universität, Graz, Rakousko (prof. Martin Schmid).
Derivatizace cyklofruktanu 6 a testování použitelnosti jeho derivátů pro chirální separace v kapilární elektroforéze.

Srpen 2014 - Srpen 2015: Georgia Institute of Technology, School of Chemistry and Biochemistry, Atlanta, GA, USA (prof. Jiří Janata).
Desing a příprava klastrů atomárních kovů.


OCENĚNÍ
2011: XV. Setkání biochemiků a molekulárních biologů - sekce mladých - 3. místo.

2012: XV. Cena Shimadzu - 2. místo.

2014: Famelab 2014 - účast v národním finále.


GRANTOVÉ PROJEKTY
2006 - 2007: Spoluřešitel firemního výzkumného projektu firmy Agilent Technologies: HPLC-čip/MS pro analýzu peptidových štěpů bílkovin.

2007 - 2009: Účast na řešení výzkumného projektu GAČR 203/07/0329: Studium multidimenzionálních systémů kapilární elektroforézy pro separace vybraných biologicky aktivních látek.

2010 - 2012: Hlavní řešitel projektu GAUK 710: Vývoj účinných a citlivých metod stanovení substrátů a produktů glykosidas.

2013 - 2014: Spoluřešitel projektu GAČR: Chirální supramolekulární polymery založené na derivatizovaných cyklodextrinech jako nové prostředí pro kapilární separační techniky.

2014 - 2015: Fulbright-Masarykovo stipendium.

2017 - dosud: Spoluřešitel projektu TAČR: Kontrola a optimalizace recyklačního procesu průmyslových nemrznoucích směsí.

2018 - dosud: Spoluřešitel projektu TAČR: Průmyslový výzkum univerzálního ošetření osiva a sadby, které chrání před houbovými, bakteriálními a jinými škůdci.


DALŠÍ
2010 - 2012: Lektor v projektu AV ČR "Otevřená věda II". Téma: Porovnání kvality balené a vodovodní vody: Elektroforetické stanovení dusitanů a dusičnanů.

2012 - 2014: Lektor v projektu AV ČR "Otevřená věda III". Téma: Sledování obsahu kyseliny benzoové v potravinách pomocí kapilární elektroforézy.

- Lektor pro praktikum s motivačními experimenty z chemie pro základní a střední školy.

- Recenze článků pro časopisy Analytical Methods, Analyst, RSC Advances, Analytica Chimica Acta, Journal of Chromatography A.