RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.      
  Katedra analytické chemie, č. 118
  tel. +420 221 951 229
  e-mail: tomas.krizek@natur.cuni.cz
  konzultační hodiny: flexibilní, po předchozí dohodě e-mailem

VÝUKA
Analytická chemie I (a)
Analytická chemie II (a)
Praktikum ze separačních metod
Prezentace a veřejné projevy
Chemické výpočty
Advances in separation science
Základní praktikum z analytické chemie
Teoretické základy analytické chemie


MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT (nebo taky nemuselo...)
Famelab - soutěž pro mladé vědce a vědkyně zaměřená na popularizaci vědy.
Toastmasters - klub zaměřený na veřejné projevy a rozvoj komunikativních dovedností v angličtině.
Jóga dle Michela Doffe.


VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ
Sledování interakcí biomolekul v kapilární elektroforéze a jejich analytické aplikace.
Aplikace kapilární elektroforézy v analýze biologických i průmyslových materiálů.
Testování stability a degradace farmaceuticky významných látek.


AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ PRÁCE
Dizertační práce:
Studie interakcí vybraných látek a částic s liposomy pomocí kapilární elektroforézy - Mgr. Alice Tomniková
Elektromigrační separace glykopeptidů a glykanů - Mgr. Kateřina Čokrtová
Studie stability a degradace farmaceuticky významných látek - Mgr. Filip Vymyslický

Diplomové práce:
Elektrokinetická chromatografie v nevodných a směsných rozpouštědlech - Bc. Katarína Hamráková
Analýza a charakterizace liposomů pomocí kapilární elektroforézy - Bc. Andrea Orgoníková
Elektrochemická oxidace farmaceuticky významných látek - Bc. Markéta Bolíková
Srovnání detekčních technik pro analýzu sacharidů kapilární elektroforézou - Bc. Nikol Vlčková
Studium stability a degradace farmaceuticky významných látek - Bc. Kateřina Hrubcová

Bakalářské práce:
Elektroforetické stanovení proteinogenních aminokyselin a glutathionu v rostlinném materiálu - Eva Durychová
Online derivatizace sacharidů v kapilární elektroforéze - Vít Mareš
Studie oxidativní degradace farmaceuticky významných látek - Michaela Tůmová

OBHÁJENÉ PRÁCE
Dizertační práce:
Determination of proteinogenic amino acids by high-performance separation techniques - RNDr. Ondřej Hodek, Ph.D.
Chromatographic characterization of polyaniline-coated stationary phases - RNDr. Lukáš Taraba, Ph.D.

Diplomové práce:
Elektroforetické stanovení rivaroxabanu - Mgr. Ondřej Petrák
Stanovení tryptofanu, serotoninu a melatoninu v rostlinném materiálu pomocí HPLC - Mgr. Věra Pavlů
Elektroforetické stanovení tantalu v recyklátech chladicích kapalin - Mgr. Semen Gogulin
Vývoj elektroforetické metody stanovení fosfátů a borátů v nemrznoucích směsích - Mgr. Iryna Listakhava
Stanovení glukosinolátů v rostlinných materiálech - Mgr. Veronika Holá
Využití kapilární elektroforézy při analýze sacharidové složky glykopeptidů - Mgr. Alice Šimonová
Studium nucené degradace canagliflozinu s využitím HPLC - Mgr. Jitka Máchalová
Stanovenie nízkomolekulárneho heparínu pomocou afinitnej kapilárnej elektroforézy - Mgr. Katarína Molnárová
Separace látek tvořících kapalné krystaly pomocí bezvodé kapilární elektrokinetické chromatografie - Mgr. Kateřina Čokrtová
Použití statistického přístupu pro vývoj HPLC metod - Mgr. Filip Vymyslický
Príprava a charakterizácia polyanilínom potiahnutých stacionárnych fáz dopovaných striebrom - Mgr. Viktória Pátereková
Nepřímé stanovení heparinu kapilární elektroforézou - Mgr. Barbora Filounová
Studium komplexace vortioxetinu cyklodextriny a jeho stanovení kapilární elektroforézou - Mgr. Žofie Počtová
Study of interaction between protamine and heparin and its applicability in capillary electrophoresis - Mgr. Eva Martínková
Stanovení protaminů kapilární zónovou elektroforézou - Mgr. Michal Malý, Ph.D.
Charakterizace samoorganizujících se molekul a jejich využití v kapilární elektroforéze - RNDr. Ondřej Hodek, Ph.D.
Elektroforetické stanovení organických kyselin v průmyslových roztocích - RNDr. Lukáš Taraba, Ph.D.
Stanovení enzymové aktivity cellobiasy pomocí kapilární elektroforézy - Mgr. Romana Velvarská

Bakalářské práce:
Elektroforetické stanovení sacharidů v nektaru z květů - Bc. Nikola Hurychová
Vývoj UHPLC metody pro stanovení abirateronu acetátu a jeho oxidativní degradace - Bc. Nikol Vlčková
Degradace aktivní farmaceutické látky canagliflozinu pomocí elektrochemické oxidace - Bc. Markéta Bolíková
Vývoj elektroforetickej metódy pre stanovenie etanolamínov v nemrznúcich zmesiach - Bc. Katarína Hamráková
Sledování enzymové aktivity myrosinasy pomocí kapilární elektroforézy v off-line a on-line uspořádání - Bc. Andrea Orgoníková
Extrakce tryptofanu a jeho metabolitů z rostlinného materiálu a jejich separace micelární elektrokinetickou chromatografií - Mgr. Semen Gogulin
Vývoj elektroforetické metody stanovení síranů v krevní plazmě - Mgr. Lucie Hnízdilová
Studie interakce heparinu s protaminem pomocí kapilární elektroforézy - Mgr. Věra Pavlů
Vliv druhu iontů separačního elektrolytu na stabilitu základní linie v kapilární elektroforéze - Bc. Tereza Kolečkářová
Studie vlivu protaminu na nepřímé elektroforetické stanovení heparinu - Bc. Ondřej Petrák
Stanovení tryptaminu a tryptofanu v biologickém materiálu pomocí kapilární elektroforézy - Mgr. Alice Šimonová
Vývoj metody UHPLC pro studium stability venetoclaxu - Mgr. Jitka Máchalová
Optimalizace elektroforetického stanovení proteinogenních aminokyselin - Mgr. Adéla Pravdová
Optimalizácia elektroforetického stanovenia protamínu a inzulínu - Mgr. Katarína Molnárová
Vliv aniontů základního elektrolytu na markery elektroosmotického toku v kapilární elektroforéze - Mgr. Kateřina Čokrtová
Srovnání citlivosti bezkontaktní vodivostní detekce a přímé UV detekce při elektroforetickém stanovení N-acetylaminosacharidů - Mgr. Michal Malý, Ph.D.
Separace a stanovení možných produktů enzymového štěpení 4-nitrofenyl-N,N'-diacetyl-beta-D-chitobiosidu pomocí kapilární elektroforézy - Mgr. Romana Velvarská
Mobilizace markerů elektroosmotického toku v kapilární elektroforéze - Mgr. Eva Martínková


PUBLIKACE

ResearcherID L-8349-2017 , ORCID 0000-0002-1623-8844, Scopus Author ID 54936071100, Publons.

Vymyslický F., Křížek T., Kozlík, P., Kubíčková A., Heřt, J., Bartosińska E.:
Alternative method for canagliflozin oxidation analysis using an electrochemical flow cell - Comparative study. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (2022) 114341. DOI: 10.1016/j.jpba.2021.114341

Ryšánek P., Grus T., Lukáš P., Kozlík P., Křížek T., Pozniak J., Roušarová J., Kralovicová J., Canová N. K., Boleslavská T., Bosák J., Štěpánek F., Šíma M., Slanař O.:
Validity of cycloheximide chylomicron flow blocking method for the evaluation of lymphatic transport of drugs. British Journal of Pharmacology 178 (2021) 4663-4674. DOI: 10.1111/bph.15644

Čokrtová K., Křížek T., Kubíčková A., Coufal P.:
Effect of background electrolyte anions on markers of electroosmotic flow in capillary electrophoresis. Monatshefte für Chemie 152 (2021) 1061-1065. DOI:10.1007/s00706-021-02810-x

Martínková E., Křížek T., Kubíčková A., Coufal P.:
Mobilization of electroosmotic flow markers in capillary zone electrophoresis. Electrophoresis 42 (2021) 932-938. DOI:10.1002/elps.202000301

Bartosińska E., Kozlík P., Kubíčková A., Heřt J., Fischer J., Křížek T.:
Comparison of static and dynamic mode in the electrochemical oxidation of fesoterodine with the use of experimental design approach. Talanta 226 (2021) 122141. DOI: 10.1016/j.talanta.2021.122141

Hořínková J., Kozlík P., Křížek T., Michaličková D., Šíma M., Slanař O.:
Post-mortem redistribution of alprazolam in rats. Prague Medical Report 121 (2020) 244-253. DOI: 10.14712/23362936.2020.21

Boleslavská T., Rychecký O., Krov M., Žvátora P., Dammer O., Beránek O., Kozlík P., Křížek T., Hořínková J., Ryšánek P., Roušavá J., Kutinová Canová N., Šíma M., Slanař O., Štěpánek F.:
Bioavailability enhancement and food effect elimination of abiraterone acetate by encapsulation in surfactant-enriched oil marbles. The AAPS Journal 22 (2020) 122. DOI: 10.1208/s12248-020-00505-5

Bělonožníková B., Vaverová K., Vaněk T., Kolařík M., Hýsková V., Vaňková R., Dobrev P., Křížek T., Hodek O., Čokrtová K., Štípek A., Ryšlavá H.:
Novel insights into the efect of Phythium strains on rapeseed metabolism. Microorganisms 8 (2020) 1472. DOI: 10.3390/microorganisms8101472

Křížek T., Müllerová R.:
Sucrose hydrolysis during the preparation of “dandelion honey”. Monatshefte für Chemie 151 (2020) 1231-1234, DOI: 10.1007/s00706-020-02636-z

Kozlík P., Molnárová K., Ječmen T., Křížek T., Goldman R.:
Glycan-specific precipitation of glycopeptides in high organic content sample solvents used in HILIC. Journal of Chromatography B 1150 (2020) 122196. DOI: 10.1016/j.jchromb.2020.122196

Křížek T., Kozlík P., Hodek O., Štěpánová E., Nesměrák K.:
Lidocaine adsorption to ethylene-vinyl acetate infusion bags decreases its availability in del Nido cardioplegia solution. Monatshefte für Chemie 151 (2020) 1217-1223, DOI: 10.100/s00706-020-02602-9

Boleslavská T., Světlík S., Žvátora P., Bosák J., Dammer O., Beránek J., Kozlík P., Křížek T., Kutinová Canová N., Šíma M., Slanař O., Štěpánek F.:
Preclinical evaluation of new formulation concepts for abiraterone acetate bioavailability enhancement based on the inhibition of pH-induced precipitation. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 151 (2020) 81-90. DOI: 10.1016/j.ejpb.2020.04.005

Křížek T., Molnárová K., Pavlů V., Filounová B., Martínková E.:
Interaction of heparin and tetraarginine in capillary electrophoresis: implication for analytical applications. Electrophoresis 41 (2020) 1826-1831, DOI: 10.1002/elps.202000011

Hodek O., Křížek T.:
Determination of short-chain fatty acids in feces by capillary electrophoresis with indirect UV-VIS detection. Analytical Methods 11 (2019) 4575-4579.

Březina K., Duboué-Dijon E., Palivec V., Jiráček J., Křížek T., Viola C. M., Ganderton T. R., Brzozowski A. M., Jungwirth P.:
Can Arginine Inhibit Insulin Aggregation? A Combined Protein Crystallography, Capillary Electrophoresis and Molecular Simulation Study. Journal of Physical Chemistry B 122 (2018) 10069-10076.

Hodek O., Jans U., Yang L. J., Křížek T.:
Chlorpyrifos-methyl oxon hydrolysis and its monitoring by HPLC-MS/MS. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly 149 (2018) 1515-1519.

Taraba L., Křížek T., Kozlík P., Hodek O., Coufal P.:
Protonation of polyaniline-coated silica stationary phase affects the retention behavior of neutral hydrophobic solutes in reverse-phased capillary liquid chromatography. Journal of Separation Science (2018) 2865-3008.

Křížek T., Bursová M., Horsley R., Kuchař M., Tůma P., Čabala R., Hložek T.:
Menthol-based hydrophobic deep eutectic solvents: Towards greener and efficient extraction of phytocannabinoids. Journal of Cleaner Production 193 (2018) 391-396.

Hodek O., Křížek T., Coufal P., Ryšlavá H.:
Online screening of alpha-amylase inhibitors by capillary electrophoresis. Analytical and Bioanalytical Chemistry B (2018) 4213-4218.

Duboué-Dijon E., Delcroix P., Martinez-Seara H., Hladílková J., Coufal P., Křížek T., Jungwirth P.:
Binding of divalent cations to insulin: Capillary electrophoresis and molecular simulations. Journal of Physical Chemistry B 122 (2018) 5640-5648.

Hložek T., Křížek T., Tůma P., Bursová M., Coufal P., Čabala R.:
Quantification of paracetamol and 5-oxoproline in serum by capillary electrophoresis: Implication for clinica toxicology. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 145 (2017) 616-620.

Seydlová G., Pohl R., Zborníková E., Ehn M., Šimák O., Panova N., Kolář M., Bogdanová K., Večeřová R., Fišer R., Šanderová H., Vítovská D., Sudzinová P., Pospíšil J., Benada O., Křížek T., Sedlák D., Bartůněk P., Krásný L., Rejman D.:
Lipophosphonoxins II: Design, Synthesis, and Properties of Novel Broad Spectrum Antibacterial Agents. Journal of Medicinal Chemistry 60 (2017) 6098-6118.

Taraba L., Křížek T.:
Study of polyaniline-coated silica gel as a stationary phase in different modes of capillary liquid chromatography. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly 148 (2017) 1605-1611.

Hodek O., Křížek T., Coufal P., Ryšlavá H.:
Design of experiments for amino acid extraction from tobacco leaves and their subsequent determination by capillary zone electrophoresis. Analytical and Bioanalytical Chemistry 409 (2017) 2383-2391.

Taraba L., Křížek T., Hodek O., Kalíková K., Coufal P.:
Characterization of polyaniline-coated stationary phases by using the linear solvation energy relationships in the hydrophilic interaction liquid chromatography mode using capillary liquid chromatography. Journal of Separation Science 40 (2017) 677-687.

Malý M., Křížek T.:
Determination of protamine and insulin using short-end injection capillary electrophoresis. Chromatographia 79 (2016) 1643-1648.

Taraba L., Křížek T., Kubíčková A., Coufal P.:
Sample pretreatment for the capillary electrophoretic determination of organic acids in chromium(III) plating baths. Journal of Separation Science 38 (2016) 4255-4261.

Gawron E. L., Křížek T., Kowalik M. A., Josowicz M., Janata J.:
Preparation of a carbon-platinum-polyaniline support for atomic metal deposition. Journal of The Electrochemical Society 162 (2015) H432-H427.

Ryšlavá H., Valenta R., Hýsková V., Křížek T., Liberda J., Coufal P.:
Purification and enzymatic characterization of tobacco leaf beta-N-acetylhexosaminidase. Biochimie 107 B (2014) 263-269.

Martínková E., Křížek T., Coufal P.:
Determination of nitrites and nitrates in drinking water using capillary electrophoresis. Chemical Papers 68 (2014) 1008-1014.

Křížek T., Kubíčková A., Hladílková J., Coufal P., Heyda J., Jungwirth P.:
Electrophoretic mobilities of neutral analytes and electroosmotic flow markers in aqueous solutions of Hofmeister salts. Electrophoresis 35 (2014) 617-624.

Křížek T., Doubnerová V., Ryšlavá H., Coufal P., Bosáková Z.:
Offline and online capillary electrophoresis enzyme assays of beta-N-acetylhexosaminidase. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 405 (2013) 2425-2434.

Křížek T., Kubíčková A.:
Microscale separation methods for enzyme kinetics assays. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 403 (2012) 2185-2195.

Kubíčková A., Křížek T., Coufal P., Vazdar M., Wernersson E., Heyda J., Jungwirth P.:
Overcharging in biological systems: Reversal of electrophoretic mobility of aqueous Polyaspartate by mutlivalent cations. Physical Review Letters, 18 (2012) Article number 18610.

Wernersson E., Heyda J., Kubíčková A., Křížek T., Coufal P., Jungwirth P.:
Counterion condensation in short cationic peptides: Limiting mobilities beyond the Onsager-Fuoss theory. Electrophoresis, 33 (2012) 981-989.

Kubíčková A., Křížek T., Coufal P., Wernersson E., Heyda J., Jungwirth P.:
Guanidinium cations pair with positively charged arginine side chains in water. Journal of Physical Chemistry Letters, 2 (2011) 1387-1389.

Svobodová A., Křížek T., Širc J., Šálek P., Tesařová E., Coufal P., Štulík K.:
Monolithic columns based on a poly(styrene-divinylbenzene-methacrylic acid) copolymer for capillary liquid chromatography of small organic molecules. Journal of Chromatography A, 1218 (2011) 1544-1547.

Wernersson E., Heyda J., Kubíčková A., Křížek T., Coufal P., Jungwirth P.:
Effect of association with sulfate on the electrophoretic mobility of polyarginine and polylysine. Journal of Physical Chemistry B, 114 (2010) 11934-11941.

Křížek T., Coufal P., Tesařová E., Sobotníková J., Bosáková Z.:
Pluronic F-127 as the buffer additive in capillary entangled polymer electrophoresis: Some fundamental aspects. Journal of Separation Science, 33 (2010) 2458-2464.

Franc M., Křížek T., Coufal P., Štulík K.:
Differentiation among various kinds of cheese by identification of casein using HPLC-chip/MS/MS. Journal of Separation Science, 33 (2010) 2515-2519.

Hamplová A., Křížek T., Kubíček V., Bosáková Z., Coufal P.:
Comparison of HPLC and CZE methods for analysis of DOTA-like esters - reaction intermediates in synthesis of magnetic resonance constrast agents. Journal of Separation Science, 33 (2010) 658-663.

Křížek T., Breitbach Z. S., Armstrong D. W., Tesařová E., Coufal P.:
Separation of inorganic and small organic anions by CE using phosphonium-based mono- and dicationic reagents. Electrophoresis, 30 (2009) 3955-3963.

Křížek T., Coufal P., Bosáková Z., Tesařová E., Sobotníková-Suchánková J.:
Fyzikální gely v kapilární gelové elektroforéze a jejich uplatnění v analýze bílkovin. Chemické listy, 103 (2009) 130-135.


STÁŽE
Září - prosinec 2008: University of Texas at Arlington, USA (prof. Daniel W. Armstrong)
Využití mono- a dikationických fosfoniových aditiv do základního elektrolytu pro separaci anorganických a malých organických aniontů pomocí kapilární elektroforézy.

Únor 2012: Institut für Pharmazeutische Wissenschaften, Karl-Franzens-Universität, Graz, Rakousko (prof. Martin Schmid).
Derivatizace cyklofruktanu 6 a testování použitelnosti jeho derivátů pro chirální separace v kapilární elektroforéze.

Srpen 2014 - Srpen 2015: Georgia Institute of Technology, School of Chemistry and Biochemistry, Atlanta, GA, USA (prof. Jiří Janata).
Desing a příprava klastrů atomárních kovů.


OCENĚNÍ
2011: XV. Setkání biochemiků a molekulárních biologů - sekce mladých - 3. místo.

2012: XV. Cena Shimadzu - 2. místo.

2014: Famelab 2014 - účast v národním finále.

2020: Cena děkana PřF UK pro mladé vědecko-pedagogické pracovníky do 35 let.

2021: Studentský velemlok za nejlepší mimosekční předmět (Prezentace a veřejné projevy)


GRANTOVÉ PROJEKTY
2006 - 2007: Člen týmu firemního výzkumného projektu firmy Agilent Technologies: HPLC-čip/MS pro analýzu peptidových štěpů bílkovin.

2007 - 2009: Člen týmu výzkumného projektu GAČR 203/07/0329: Studium multidimenzionálních systémů kapilární elektroforézy pro separace vybraných biologicky aktivních látek.

2010 - 2012: Hlavní řešitel projektu GAUK 710: Vývoj účinných a citlivých metod stanovení substrátů a produktů glykosidas.

2013 - 2014: Člen týmu výzkumného projektu GAČR 13-01440S: Chirální supramolekulární polymery založené na derivatizovaných cyklodextrinech jako nové prostředí pro kapilární separační techniky.

2014 - 2015: Fulbright-Masarykovo stipendium.

2017 - 2019: Člen týmu projektu TAČR TJ01000170: Recyklace průmyslových nemrznoucích směsí: Kontrola a optimalizace.

2018 - 2019: Člen týmu projektu TAČR TJ01000451: Průmyslový výzkum univerzálního ošetření osiva a sadby, které chrání před houbovými, bakteriálními a jinými škůdci.

2019 - dosud: Člen týmu projektu GAČR 19-18005Y: Retenční mechanismus intaktních glykopeptidů v hydrofilní interakční kapalinové chromatografii.

2020 - dosud: Člen týmu projektu TAČR TJ4000540: Analýza specifických složek odpadů a produktů z recyklace chladicích kapalin.


DALŠÍ
2010 - 2012: Lektor v projektu AV ČR "Otevřená věda II". Téma: Porovnání kvality balené a vodovodní vody: Elektroforetické stanovení dusitanů a dusičnanů.

2012 - 2014: Lektor v projektu AV ČR "Otevřená věda III". Téma: Sledování obsahu kyseliny benzoové v potravinách pomocí kapilární elektroforézy.

- Lektor stáží pro středoškolské studenty - Středoškolská odborná činnost a projekt "Začni (si) s přírodovědou".