Informace a materiály k přednášce Sociální geografie

Struktura (sylabus)

Vybrané články k nastudování (povinné)

Vybraná témata v powerpointové prezentaci:

obyv1

obyv2

obyv3

sídla1

sídla2

sídla3

 

migrace1

migrace2

migrace3

migrace4

migrace5

 

 

Základní demografické termíny

Odkazy na stránky s problematikou k výuce GOS:

www stránky dr. Martina Ouředníčka

www stránky doc. Luďka Sýkory

www stránky dr. Pavla Ptáčka

 

Materiály k přednášce sociální geografie Česka
(obyvatelstvo a osídlení)

Vybraná témata v powerpointové prezentaci

Česko vývoj

Česko souč

Česko vnitřní migrace

Česko mezinár. migrace

 

Materiály k přednášce geografie služeb a cestovního ruchu

Vybraná témata v powerpointové prezentaci

geografie služeb