Molekulární biologie a biochemie organismů

nový bakalářský studijní obor biologie v roce 2004

 

Vážení návštěvníci těchto stránek velice nás těší Váš zájem a doufáme, že patříte k těm, kteří nyní nebo v budoucnu zvažují možnost studovat biologii na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze. Stránky bakalářského oboru "Molekulární biologie a biochemie organismů", které jste právě otevřeli jsou plánovány jako stále se měnící a dynamické fórum, kde se postupně objeví krátké charakteristiky hlavních vyučovaných experimentálních biologických oborů, různé zajímavé odkazy, Vaše nejčastější dotazy a odpovědi na ně, další příspěvky pedagogů fakulty i řada dalších, doufáme zajímavých informací. Sledujte postupnou krystalizaci této presentace a spolupodílejte se na jejím vytváření. Zasílejte Vaše dotazy, podněty a komentáře na e-mailovou adresu oboru Molekulární biologie a biochemie organismů: mol-bio@natur.cuni.cz