C230P46 Elektroanalytická chemie

Anotace: V přednášce jsou probírány principy a popis nejdůležitějších elektroanalytických metod: rovnovážná potenciometrie, potenciometrické titrace, polarografie, voltametrie, ampérometrie, elektrogravimetrie, coulometrie, konduktometrie, konduktometrické titrace, dielektrimetrie.

Charakteristika: 2/0, Zkouška je písemná, 3 kredity, LS

Určeno pro: např. studenty oborů chemie životního prostředí, biochemie, klinické a toxikologické analýzy.

Zde lze získat podrobný Sylabus přednášky a doporučenou Literaturu ke studiu.

Základní texty k jednotlivým částem přednášky (formát MS WORD): Obecný úvod, Potenciometrie, Voltametrie a polarografie, Ampérometrie, Coulometrie a elektrogravimetrie,Konduktometrie, Mikroelektrody.