PATENTY

1. Zařízení k automatickému číslicovému měření přechodových časů v chronopotenciometrii. Opekar F., Herout M., Kalvoda R.: AO č.202104 (8.8.1980).

2. Způsob galvanostatické rozpouštěcí analýzy. Opekar F., Herout M., Kalvoda R.: AO č.203853 (10.10.1980).

3. Zařízení k automatickému stanovení koncentrace chemických látek při galvanostatické rozpouštěcí analýze. Opekar F., Herout M., Kalvoda R.: AO č.207266 (24.12.1980).

4. Zařízení ke stanovení obsahu síry popřípadě dusíku v plynných pyrolýzních produktech organických látek. Langmaier J., Opekar F., Polák J.: AO č.265909 (21.7.1989).

5. Zařízení pro kontinuální chemickou analýzu kapalin. Opekar F., Trojánek A.: AO č.266720 (22.9.1989).

6. Zařízení pro sekvenční elektroforetickou analýzu klinických, potravinářských, environmentálních a průmyslových kapalných vzorků. Opekar F., Tůma P.: Pat. č. 308260 (23.3.2020)