Ph.D. positions

M.Sc. diploma themes

Dear students,

we are always looking for highly motivated and enthusiastic students. We hope that you have found the information in this site useful - even if a bit obsolete :-) and have got a picture of our activities. If you are interested in any kind of co-operation or would like to join our group, do not hesitate to contact us.


Vážení studenti,

kolektiv Laboratoře biochemie RNA vždy rád přivítá a přijme do svých řad schopné a motivované diplomanty a studenty postgraduálního studia. Věříme, že po prolistování našich stránek, i když trochu zastaralých, a všech odkazů jste získali určitý obraz o okruzích naší aktivity. Přesto nebo právě proto - nebojte se zeptat. Na Vaše dotazy týkající se možností vypracování diplomové nebo doktorské práce v naší laboratoři Vám rádi odpovíme - zašlete e-mail, přijďte se podívat, kontaktujte nás.

Téma konkrétní práce vždy vyplývá z aktuální fáze našeho výzkumu v jednotlivých, námi řešených okruzích problémů a z dohody mezi školitelem a studentem.

V současnosti, kromě dalších možností, intenzivně hledáme studenta pro vypracování diplomové práce na téma "Databáze experimentálně ověřených IRES struktur". Jedná se o práci, která není experimentální, ale vychází z nastudování již publikované vědecké literatury. Kladný vztah k počítačům a databázím včetně schopnosti pohybovat se v prostředí operačního systému Linux a programovat např. v PHP je výhodou, ale vůbec není podmínkou. Mnohem podstatnějším požadavkem je dobrá znalost angličtiny a schopnost intenzivní tvůrčí práce s literaturou. Výhodou je možnost vypracovávat diplomovou práci kdekoliv

Nezapomeňte, že přijímací zkoušky do postgraduálního studia jsou organizovány jednou ročně a mají své termíny. Obvyklý termín pro podání přihlášek je do 30. dubna daného roku. Více o postgraduálním studiu na Přírodovědecké fakultě UK najdete na oficiálních stránkách fakulty v sekci Student > Doktorské studium.