RNDr. Jana Sobotníková, PhD.

Katedra analytické chemie (č. dv. 118)
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova
128 43 Praha 2, Hlavova 2030/8
tel.: 221 951 230, e-mail: jana.sobotnikova@natur.cuni.cz

 

Analytická chemie I KATA C230P35      vážková analýza      odměrná analýza       srážecí titrace

 

Separační metody MC230P05N a Separační metody KATA C230P51

úvod   HPLC1    HPLC2    HPLC3     GC     CZE

plošná chromatografie         iontově výměnná chromatografie         vylučovací chromatografie         afinitní chromatografie        Extrakce        extrakce-SPE/SLE/SFE 

OTÁZKY   ,   CVIČENÍ   a   TÉMATA  

Poslední aktualizace: 2. června 2023